Nieuw-Amsterdam - Landgoed La Paix

Ligging

Nieuw-Amsterdam - Zijtak Westzijde 142

Geschiedenis

Een aantal Amsterdamse kooplieden, H. Meineszs, G. Cruis, H. van Beeck Vollenhoven, P.C. Stadsnitski, J.P.A. van Wickevoort Crommelin en A. van Geuns, van de Markegenoten Noord- en Zuidbarge kochten in 1851 ruim 2.000 ha. groot terrein dat zich uitstrekte van het huidige Nieuw-Amsterdam tot an de grens van het koninkrijk Hannover. Zij waren tevens oprichter van de N.V. Drentsche Landontginning Maatschappij (DLM), die zich tot doel stelde de vervening (brandturf) en latere ontginning van de afgeveende gronden.

In 1909 werd DLM overgenomen door de Griendtsveen Maatschappij. Deze familiebedrijf was in 1885 opgericht door Joseph en Eduard van de Griendt en gevestigd te Rotterdam.

Na 1945 werd echter begonnen met een landbouwbedrijf. Van het oorspronkelijke bezit in het z.g. Amsterdamsche Veld is nog 700 ha in eigendom.

Oorspronkelijk behoorde hier ook toe het huis "La Paix", genoemd naar de aangetrouwde familie van de heer B. Dommers, de eerste administrateur van de DLO. Het huis werd in 1852 gebouwd, en was in gebruik als logement. In 1873 werd het voorhuis er tegenaan gebouwd. Rond 1885 is het huis voltooid.

In 1971 werd het huis verkocht aan mevrouw C.A. Heerma van Voss-Taets van Amerongen.

Bewoners

  • 1873 - B. Dommers
  • 1971 - C.A. Heerma van Voss-Taets van Amerongen

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Bronverwijzing

  • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets"

Opengesteld

Niet toegankelijk

Foto's © Albert Speelman 2023

@