Buitenplaats De Geer

Ligging

Nieuwegein (voorheen Jutphaas) - het huis heeft gestaan op het nu aanwezige pleintje van de Professor Aalbersestraat.

Geschiedenis

Wie de eerste eigenaar was en wie de buitenplaats gebouwd heeft is niet bekend. De eerste vermelding van het kasteel dateert van 25 juli 1687. Op die datum draagt mr. Volkert van Goens, die toen de eigenaar was, het huis over aan mr. François van Bergen, raad van het Hof van Utrecht..

In 1725 komen we de naam van het huis weer tegen als het verkocht wordt aan de heer Hendrik van Nellensteyn, maarschalk van Eemland, die later ook eigenaar wordt van Zwanenburg, dat zuidelijker langs het Merwedekanaal ligt.Hij verkoopt het vervolgens in 1772 aan Daniel Strick van Linschoten, wiens weduwe Christina Gesina van Hoorn, het huis verkocht aan Barthold de Geer.

Barthold de Geer van Jutphaas (1761 - 1838) kocht in 1785, twee jaar na zijn huwelijk met Jacoba Gijsbertha Beatrix van Vianen (1754 - 1835), de hofstede De Geer. De naam van deze buitenplaats heeft evenwel niets uitstaande met de naam van het geslacht De Geer, maar werd zo genoemd omdat het een 'gerend' stuk land was. * Ruim twintig jaar later kocht Barthold de Geer samen met Isaac Schalij op een openbare verkoping de heerlijkheden het Over- en het Nedereind van Jutphaas en de ridderhofstad Plettenburg met bijbehorende landerijen, visserijen en rechten, alles komend uit de nalatenschap van Pieter de Malapert (1740-1806). In hetzelfde jaar deed Isaac Schalij ten behoeve van Barthold de Geer afstand van zijn aandeel.

In oktober 1811 bezoekt de Franse Keizer Napoleon de noordelijke Nederlanden. Hij trekt met een gevolg van 18.000 man vanuit Gorinchem door Jutphaas naar Utrecht. Door de Vreeswijkse schippers wordt de keizer met zijn omvangrijke gevolg binnen één uur overgevaren over de Lek. Voordat Napoleon zijn intocht maakte in Utrecht, wilde de keizer en zijn gevolg zich eerst opknappen en van enige rust genieten. Hiervoor werd Huize De Geer uitgekozen. De toenmalige bewoners werden door de Franse Maarschalk Odinot ten behoeve van de Franse keizer Napoleon en keizerin Marie Louise voor enige tijd uit hun huis gezet. Dit werd door hen als bijzonder genant ervaren. Nadat de keizer en de keizerin zich hadden verfrist, trok het gezelschap naar Utrecht waar ze om 15.30 u aankwamen.

In 1838 overlijdt jonkheer Barthold de Geer van Jutphaas. Tot aan het begin van de 20ste eeuw blijft het huis in bezit van de familie De Geer. De laatste bewoner is jonkheer Barthold Lintelo de Geer van Jutphaas. Na zijn overlijden op 4 augustus 1903 blijft het huis nog een paar jaar leeg staan. In 1905 wordt het afgebroken. De bijbehorende landerijen worden verkaveld en verkocht.

Bewoners

  • - 1687 mr. Volkert van Goens
  • 1687 mr. François van Bergen
  • 1725 - 1772 Hendrik van Nellensteyn
  • 1772 - Daniel Strick van Linschoten x Christina Gesina van Hoorn
  • - 1785 Christina Gesina van Hoorn
  • 1811 - 1838 jhr. Barthold de Geer van Jutphaas x jvr. Jacoba Gijsbertha Beatrix van Vianen
  • familie de Geer van Jutphaas
  • 1838 - 1903 familie De Geer

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Van het huis is niets meer terug te vinden. Een eindje zuidelijker staat wel een boerderij met de naam 'Huize de Geer'.

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2021

@