Buitenplaats Ouderhoek

Ligging

Nieuwersluis - Rijksstraatweg 47

Geschiedenis

Van oorsprong was Ouderhoek een hofstede, die werd omgebouwd tot een buitenplaats. De gevel van het huis, die evenwijdig aan de rivier de Vecht stond, bevatte een eenvoudige voordeur met bovenlicht. Links daarvan was een raam met kruiskozijn en onderluiken, en boven dit raam en ook boven de deur, waren twee lage vensters, elk gedeeld door een verticale spijl. Het rechter gedeelte van het huis was slechts één verdieping hoog en werd ingenomen door twee grote ramen met kruiskozijnen en onderluiken. Achter deze ramen bevond zich de opkamer, waarvan de zoldering even hoog lag als de bovenverdieping van het linker gedeelte van het huis.

De zuidelijke zijgevel bevatte twee maal twee ramen met onderluiken met daarboven nog twee zolderramen. Achter dit lange ondiepe dwarshuis was een tweede dwarshuis aangebracht; beide werden gedekt door even hoge zadeldaken. Beide daken waren voorzien van eenvoudige schoorstenen.

Om het huis een kasteelachtige allure te geven, bevond zich aan de noordzijde ook een dwarshuis, waarin zich o.a. de eetkamer bevond.

Of Ouderhoek oorspronkelijk een T-vormige plattegrond heeft gehad, is niet meer uit te maken, want tegen de achterzijde van het huis werd in later tijd een vierkant gebouw opgetrokken, het "Laboratorium of Tuighuis der Vuurwerken".

We kunnen bij Ouderhoek niet spreken van een bepaalde bouwstijl, omdat het meer dan eens verbouwd werd. Alleen het voorste gedeelte vertoonde door zijn horizontale gerekte gevel evenwijdig aan de rivier, zijn opkamer en zadeldak, de kenmerken van een hofstede. Ook de gravure van Ouderhoek die S. Saylor te Londen uitgaf, geeft ons geen extra informatie, omdat deze vrijwel een kopie van Stoopendaal was.

Hoewel van veel buitenplaatsen het stichtingsjaar niet bekend is, weten we die van Ouderhoek wel. Samen met Goudestein behoort zij tot de vroegste buitenplaatsen langs de Vecht: Goudesteyn uit 1618 en Ouderhoek uit p/m 1619.

Rond 1754 werd Ouderhoek vervangen door een "modern" stadshuis-buiten.

Het toegangshek werd in 1914 overgebracht naar Rijksstraatweg 47, waarbij de pijlers opnieuw werden opgemetseld. Het werd in de periode 1980 - 1990 gerestaureerd.

Bewoners

  • familie Van Hoek
  • Jean de Wolff

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • De buitenplaatsen aan de Vecht
  • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2024

@