Buitenplaats Vreedenhoff

Ligging

Nieuwersluis - Rijksstraatweg 53

Andere benaming

'Het landhuis van de heer Andries Pels', Vreeden Hoff

Geschiedenis

Voordat het huidige landhuis werd gebouwd, stond er dichter aan de weg en aan de rechterzijde van het huidige toegangshek een bescheiden 17e eeuws buitenhuis. Eigenaar was Andries Pels, die de belangrijkste koopman, reder, bankier en assurandeur van zijn tijd werd genoemd. Na zijn overlijden in 1731 werd het bezit vererfd aan zijn weduwe Angenita Bouwens. Zij overleed in 1749. Haar erfgenamen verkochten de buitenplaats aan Pieter Trip (1724 - 1786). Het oude huis van Andries Pels werd deels afgebroken en deels verbouwd tot stal en wagenhuis.

Op een andere plek, iets verder van de weg af, laat hij het huidige huis bouwen. Dit huis heeft twee bouwlagen en per woonlaag vijf ramen en werd gebouwd in de Lodewijk XV-stijl. Bij de voordeurpartij vallen vooral de Ionische zuilen, de voluten en het ornamentwerk op.

Uit dezelfde periode stamt ook het schitterende toegangshek, dat het indrukwekkendste hek van alle buitenplaatsen langs de Vecht is. Het hek is geplaatst tussen twee hardstenen pijlers, die bekroond zijn door fraaie ornamenten, die op vazen lijken. In de twee helften van het hek, is de naam van het huis verwerkt. Helaas is de naam van de ontwerper niet bekend. Wel is bekend dat Constantinus Lautenschläger uit Mainz, die van beroep stempelharder bij De Munt in Utrecht was, het hek geplaatst heeft. De totale kosten voor dit fraaie hek bedroeg een ton gouds!

De architect van het huis was de Amsterdamse bouwmeester Jean Coulon (1678 - 1760). Het park bij het huis werd in de negentiende eeuw aangelegd in landschapsstijl.

In 1776 werd aan de buitenplaats een theekoepel toegevoegd. Deze theekoepel is achtkantig met een ronde koepel, gekroond door een vaasornament. De eerste steen van deze koepel werd gelegd door Justina Huydecoper, een nichtje van Pieter Trip. Vroeger had elke buitenplaats zijn eigen theekoepel, maar door de minder massieve bouw dan de buitenplaatsen, hadden weer en wind er eerder vat op, waardoor er in de loop van de tijd vele verdwenen.

In 1836 wordt het huis gekocht door Abraham Bierens, die eigenaar is van de ernaast gelegen buitenplaats Middenhoek. Een half jaar later sterft hij en een gedeelte van Vredenhoff wordt door zijn weduwe bij Middenhoek getrokken. De twee huizen zijn daarna niet in één hand gebleven.

Omstreeks 1905 dreigde het buiten verloren te gaan. Na het overlijden van jhr. Jacob Backer, op 84 jarige leeftijd, werd de buitenplaats geveild. Toen er geen koper voor de buitenplaats te vinden was, bracht Jacobs dochter, jonkvrouwe Louise Backer, een bod uit op het buiten en werd eigenaresse voor ƒ 55.000,00. Kort daaop vond zijn ee koper die haar ƒ 5.000,00 minder behoefde te betalen.

Tussen 1906 en 1909 werd het huis gerestaureerd en gemoderniseerd en werd aan de linker zijde een serre toegevoegd.

In 1927 kwam Vredenhoff in bezit van B.H. Blankenberg, die het in stijl bewoonde. In 1934 werden achter het huis drie zandstenen tuinvazen geplaatst, die afkomstig waren van het Dijksterhuis te Pieterburen in Groningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het huis een tijd in gebruik geweest als ontspanningscentrum van de Kommandantur van de Kriegsmarine.

Nadat de heer B.H. Blankenberg in 1966 op 87-jarige leeftijd overleden was, werd de buitenplaats te koop aangeboden voor f. 1.250.000,-! De voorwaarde bij de koop was dat het aanzien van het landgoed behouden moest blijven. In augustus van dat jaar kreeg het huis al een nieuwe eigenaar, maar bleef vervolgens tot 1973 leeg staan. In laatstgenoemde jaar kwam het weer in bezit van een nieuwe particuliere eigenaar, de heer A.J.A.M. Lisman.

Bewoners

Bewoners

 • - 1703 Andries Bernard
 • 1703 - 1731 Andries Pels x
 • 1731 - 1749 Angenita Bouwers
 • 1749 - 1786 Pieter Trip
 • 1786 - 1787 Jean Clicquet
 • 1787 - 1821 mr. Hendrik Nicolaas Tonis x
 • 1821 - 1836 Frederica Elisabeth Cramer
 • 1836 - 1837 Abraham Bierens x
 • 1837 - 1841 Gouda Margareta Willink
 • 1841 - 1845 prof. mr. Jacobus Henricus van Reenen x
 • 1845 - 1862 Louise van Vollenhoven
 • 1863 - 1871 Maria Petronella Backer-Van Reenen
 • 1872 - 1905 jhr. Jacob Backer jr.
 • 1905 jkvr. Louise Backer
 • 1905 - 1927 mr. Frederik Hendrik Göbel van Aalst
 • 1927 - 1966 Barteld Hendrik Blankenberg
 • 1966 - 1974 NV Maatschappij v.o.g. "De Nieuwe Erven"
 • 1974 - familie A.J. en A.M. Lisman-Van Raay

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Gids voor Nederlandsche Kastelen en Buitenplaatsen
 • Historische buitenplaatsen in particulier bezit
 • De Vecht een stroom van verhalen
 • Hekken in Nederland
 • Plaatsen langs de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2024

@