Buitenplaats Koningslust

Ligging

Nigtevecht - Klompweg

Andere benaming

Damsigt

Geschiedenis

In 1754 verkoopt wijnkoopman te Amsterdam, Adriaan Scharff, zijn Hofstede 'Damsigt' aan Floris Bontekoning (1712 - 1770). De buitenplaats Damsigt keek terug op een geschiedenis van 58 jaar met relatief veel eigenaren. De nieuwe eigenaar herdoopte zijn buitenplaats in 'Koningslust'. Kort na de aankoop begon de metamorfose van Damsigt. De aanwezige geometrische tuinen werd gemoderniseerd in de toen nieuwe landschapsstijl, met onregelmatige gevormde vijvers en grillig verlopende slingerlanen.

In 1761 vond de eerste uitbreiding plaats. Bontekoning kocht van Johanna Hoedemaker, weduwe van Simon Hogenbrink een huis met erf en schuur, "vanouds genaamd de Bleik, gelegen in de Lageweide achter het fort den Hinderdam". Het huis werd gekocht voor 900 gulden en dit was het object waarme Hinderrust ontstond. Twee maanden later kocht hij vier morgen land in de Lage weide, langs de weg naar de veerpont.

Na het overlijden van Floris Bontekoning in 1770 besloot Catharina meteen de buitenplaats te verkopen. De nieuwe eigenaar werd Floris' jongste zuster Geertruy, getrouwd met Frans Bosboom. Hij was koopman, in lakenstoffen en baaien, aanvankelijk werkend onder de naam Lambertus & Frans Bosboom. Zij kregen een dochter Maria, die later trouwde met mr. Nicolaas Asschenbergh, zoon van een belangrijke reder in de walvisvangst.

In 1794 overlijdt Frans Bosboom in Amsterdam. In 1796 vond een scheiding plaats tussen Koningslust en Hinderrust. Hinderrust wordt verkocht aan Sebastiaan Jansz. van Nooten.

In 1804 wordt de buitenplaats Koningslust, gekocht door Cornelis Frijmersum, koopman en getrouwd met Adriana Hageman. Hij was ook de koper van de buitenplaats Hinderrust. Op 13 april 1810 verkoopt hij Koningslust aan Hendrik Michmershuyzen, een handelaar in onroerende goed. Hendrik was eigenaar tot januari 1811.

In januari 1811 werd "De Hofstede genaamd 'Koningslust', zijnde nr. 49 met desselfs Herenhuijsinge, stallinge en koetshuijs, chineese tent, stijgers, menagerie en verder getimmerte uitgezonderd de Boome, hegggen en verder houtgewas en Plantsoen', 11 morgen en 80 roeden groot verkocht aan Cornelis Schreuder en Hendrik de Jongh. Na de aankoop werd de buitenplaats vermoedelijk afgebroken. Na het overlijden van Hendrik de Jongh werd in zijn nalatenschap genoemd "de grond der geamoveerde Hofsteede Koningslust". De grond van de buitenplaats werd verdeeld. De kampen land en het weiland kwamen aan de koopman Bernardus Hagedoorn te Amsterdam. De eigenlijk plek waar het herenhuis stond kwam in handen van een particulier uit Amsterdam, Christiaan Sorber. De verkoop leverde 10.355 gulden op. Hagedoorn heeft dit mogelijk ook uit nostalgische overwegingen gekocht. Hij was namelijk ca 1824 getrouwd met de dochter van Cornelis Frijmersum, Anna Louisa.

Bewoners

  • - 1754 Adriaan Scharff
  • 1754 - 1770 Floris Bontekoning x Catharina Makreel
  • 1770 - 1794 Geertruy Bontekoning x Frans Bosboom
  • 1794 - Geertruy Bontekoning
  • - 1810 Cornelis Frijmersum
  • 1810 - 1811 Hendrik Michmershuyzen
  • 1811 - Cornelis Schreuder en Hendrik de Jongh
  • - 1841 Hendrik de Jongh

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Alleen het terrein waar de buitenplaats stond is nog terug te vinden.

Bronverwijzing

  • Els G.N. van Damme - "Een Gouden Ring rond de Hinderdam (17e - 19e eeuw). De buitenplaatsen Koningslust en Hinderrust

Foto's © Albert Speelman 2024

@