Buitenplaats Overdam

Ligging

Nigtevecht - Klompweg 39

Geschiedenis

In 1717 werd de hofstede gekocht door Pieter Melkpot uit Oostzaan, koopman in Amsterdam. Na zijn overlijden in 1722 erft zijn dochter Catharina het. Zij was in 1715 getrouwd met dominee Benjamin Winter uit Zijpe (Noord-Holland). In 1728 kocht hij 19 morgen land bij de buitenplaats. Na zijn overlijden in 1744 verkoopt Catharina de bezittingen aan Egbert van den Bergh.

In 1862 wordt het door de familie Van den Bergh-Lexmond verkocht aan de familie Vedder. De buitenplaats is nu niet meer dan een boerderij.

Bewoners

 • 1717 – 1722 Pieter Melkpot
 • 1722 – 1744 Catharina Melkpot x Benjamin Winter
 • 1744 – Egbert van den Bergh
 • - 1862 familie Van den Bergh-Lexmond
 • 1862 – familie Vedder

Huidige doeleinden

 • Verdwenen
 • Particuliere bewoning
 • Boerderij

Opengesteld

 • Niet toegankelijk
 • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Damme, Els N.G. van - "'Het buytenplaatsje Damvecht' aan de Hinderdam en zijn bewoners" uit: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996
 • Els N.G. Joosse-Van Damme “De Gouden Eeuw van Nederhorst den Berg”, Werinon 1999, nr. 35

Foto's © Albert Speelman 2023

@