Landhuis De Neude

Ligging

Nijkerk - Slichtenhorsterweg 30

Geschiedenis

Van het 17e eeuwse huis resteert alleen nog de kelders in het huidige huis. Dat huis verrees in 1927 in traditionalistische vormen naar ontwerp van D.F. Slothouwer.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland

Foto's © Albert Speelman 2024

@