Buitenplaats Bieshoff

Ligging

Nijmegen –

Geschiedenis

“Op 10 Mei 1796 werden verkocht de ‘overblijfselen van een buitenplaats, bestaan hebbende in huis, stalling, schuur en hof, genaamd De Bieshoff, gelegen in de Voorstad aan de Biezenstraat met de daarop staande vrugt- en andere boomen.”

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@