Buitenplaats Bloemendaal

Ligging

Nijmegen - Dikkeboomweg 12 (vroeger de Wolfkuilseweg geheten)

Andere benaming

Villa Adyton

Geschiedenis

Aan het begin van de 19e eeuw was hier een buitenplaats. Eigenaresse was de douairière Theodora Margaretha, baronesse van Neukirchen, genaamd Nijvenheim, geboren baronesse van Dedem. Rondom dit buiten werd een prachtige tuin met vijver en wandelbos aangelegd. De bekende historicus H.D.J. van Schevichaven (1827-1918) bracht hier zijn jeugd door.

Het huis is waarschijnlijk al snel omgebouwd tot een soort pension. Julius Lauer, eigenaar van het hotel Des Pays-Bas aan de Grotestraat, exploiteerde het buiten als Zomerlokaal en verkocht het in 1842 weer door aan zijn collega Hamerslag, de voormalige eigenaar van het koffiehuis Unie aan de Burchtstraat.

Op 6 november 1893 vestigde hier Rosalie Marie Elisabeth Knuttel (1860 – 1935) vanuit Ede. Zij liet op haar terrein, ter plaatse van de vroegere tuinmans- en koetsierswoning, de villa Adyton met koetshuis bouwen. Het koetshuis, gebouwd aan de villa is in gebruik bij Klambir Lima.

De villa Bloemendaal en Adijtum worden in 1905 openbaar verkocht. De koper is Jan Antonij van Zijp (1864 – 1939) voor een bedrag van f 39.758,00.

In 1914 moet het weer een pension zijn geweest. Vader en dochter Vincent, afkomstig uit Haaksbergen, betrokken toen een vleugel van het gebouw. De dochter, Wilhelmina Everdina, zou hier tot haar dood, in 1922, blijven wonen.

Het koesthuis van Bloemendaal staat op de hoek van Breehofstraat. Tegen dit koetshuis is een huis uit 1925 gebouwd.

Bewoners

 • - Theodora Margaretha, baronesse van Neukirchen
 • - 1842 Julius Lauer
 • 1842 - de heer Hamerslag
 • 1893 – 1905 Rosalie Marie Elisabeth Knuttel
 • 1905 – J A van Zijp
 • 1914 - de heer Vincent
 • - 1922 Wilhelmina Everdina Vincent

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Janssen, Loek - "Wandelen naar Hees" uit "De Stenen Bank - kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees - maart 2001"
 • Website Stratenlijst gemeente Nijmegen

Foto's © Albert Speelman 2024

@