Buitenplaats Dijkenburg

Ligging

Noordwijkerhout - Westeinde 82

Andere benaming

(Dijckenburch), Nieuw-Leeuwenhorst

Geschiedenis

Aan het Westeinde staat in 1625 een boerderij, die dan eigendom is van boer Frans Claeszoon Elstgeest. De erven Elstgeest verkopen in 1678 de boerderij aan Geldolph van Vladeracken, commissaris bij de rechtbank in Haarlem, die er van het buitenleven wil gaan genieten.

De naam Dijckenburch wordt voor het eerst in 1721 in een akte vermeld. Het buiten is dan 49 morgen groot. Bij het huis horen bijgebouwen, boomgaarden, een moestuin, weilanden,  landerijen en duinbos.

Na het overlijden van Geldolph laat hij Dijkenburg na aan zijn dochters Maria Susanna en Johanna Catharina van Vladeracken. Na het overlijden van Maria Susanna wordt Johanna Catharina eigenaar van de buitenplaats. Zij is in 1720 getrouwd met Jan Hendrik van Dam.

Na het overlijden van zijn ouders, komt het goed in bezit van Jan Hendrik van Dam II, secretaris van de stad Haarlem en o.a. ook commissaris van de Trekvaart Haarlem-Leiden. Na zijn overlijden in 1780, erft zijn tweede echtgenote, de Haarlemse burgemeestersdochter Johanna Cornelia Gerlings. Zij blijft er 14 jaar wonen en verkoopt de buitenplaats voor ƒ 23.000 aan Maria Cornelia Rietveld de Amorie uit Rotterdam.

In de zeven jaren heeft zij het huis veranderd in een buitenplaats van allure. De boerderij Boerenburg wordt verkocht en de tuinen krijgen een Engelse tuinaanleg.

De buitenplaats wordt in 1801 openbaar geveild. De nieuwe eigenaar is Johan Valckenaer, een patriottische politicus, die ambassadeur in Madrid is geweest. Hij breidde zijn bezit steeds verder uit met aankopen van grond behorende tot Oud- en Nieuw Leeuwenhorst. In vier jaar tijd bereikte de buitenplaats een omvang van 98 hectare.

In 1805 koopt Hermanus Petrus Hoog, stadsbestuurder en rechter in Dordrecht, de buitenplaats. Dat hij sindsdien Nieuw Leeuwenhorst laat noemen. Hij laat de overtuin tussen het Westeinde en de Gooweg verder veranderen naar de heersende Engelse landschapsstijl. Waarschijnlijk naar ontwerp van Gijsbert van Laar.

Herman Cornelis Jacob Hoog vestigde zich op de buitenplaats in 1847, na het overlijden van zijn vader Hermannus. De zoon van Herman, Willem, laat in 1863 op de plaats van Dijkenburg een heel nieuw landhuis bouwen. Hij gaat daar wonen met zijn echtgenote Johanna Christina Enchedé.

Na het overlijden van het echtpaar wordt het in 1901 openbaar verkocht. De buitenplaats wordt gekocht door Jan Plemp, directeur van de Leidse Grofsmederij. In 1903 wordt door de Leidse architect Jesse de buitenplaats aangepast. In 1911 vestigde Henri Hubrecht uit Amsterdam, oprichter van het Koloniaal Instituut en directeur van het Amstelhotel, met zijn eveneens ongehuwde zus Louise en hun neef Hieronymus van Alphen.

Op 5 december 1925 wordt in Dijkenburg centrale verwarming aangelegd, wat leidt tot een schoorsteenbrand. Het hele huis brandt af en wordt door architect Van Nieukerken herbouwd i.o.v. Henri Hubrecht. Na het overlijden van Louise in 1940 komt het in eigendom van Daniël Parmentier, directeur van de Leidse Sajetspinnerij en Machine-Breijerij. Het huis wordt in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gevorderd. Zij richtten veel schade aan het huis en tuin. In 1945 wordt het dan ook verhuurd aan de Aloysius-stichting, die de oorlogsschade repareert en de buitenplaats bewoonbaar maakt voor huisvesting van broeders.

In 1950 koopt de Leidse zuivelfabrikant Noordam en de Noordwijker Henk de Groot de buitenplaats. Ze gaan er groepen huisvesten. In 1961 neemt Peter Beuk de villa over en start er een hotel, dat al snel omgeven wordt door een jongerencamping. In de grote villa wordt een discotheek gevestigd.

In 2001 koopt Harry en Marijke Vink de buitenplaats. Er wordt een grootscheepse restauratie opgestart, waarbij kosten noch moeite gespaard. De planning is er om een kliniek voor alternatieve kankertherapie te vestigen. Dit vindt geen doorgang i,v.m. het overlijden van Harry Vink in 2016.

Bewoners

 • - 1678 erven Elstgeest
 • 1678 – Geldolph van Vladeracken
 • - Maria Susanna en Johanna Catharina van Vladeracken
 • - 1745 Johanna Catharina van Vladeracken x Jan Hendrik van Dam
 • 1745 – 1780 Jan Hendrik van Dam II x Johanna Cornelia Gerlings
 • 1780 – 1794 Johanna Cornelia Gerlings x Hendrik Rietveld
 • 1794 – 1801 Maria Cornalia Rietveld des Amorie
 • 1801 - 1805 Johan Valckenaer
 • 1805 – 1847 Hermannus Petrus Hoog x Maria de Witt
 • 1847 – Herman Cornelis Jacob Hoog
 • - 1901 Willem Hoog x Johanna Christina Enschedé
 • 1901 – Jan Plemp
 • - Henri Hubrecht
 • - 1940 Louise Hubrecht
 • - Daniël Parmentier
 • 1950 – Noorman en Henk de Groot
 • 1961 – Peter Beuk
 • 2001 - 2016 Harry Vink
 •  

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Infoblad VKHZ – Marca Bultink – “De buitenplaats Dijkenburg in Noordwijk”

Foto's © Albert Speelman 2023

@