Buitenplaats Dijkenburg

Ligging

Noordwijkerhout - Westeinde 82

Andere benaming

Nieuw-Leeuwenhorst

Geschiedenis

De buitenplaats komt voor in het boek Rhynlands fraaiste gezichten uit 1732, als de nog naamloze buitenplaats van Carolus Boers, baljuw van beide Katwijken en 't Zand. In 1802 kocht J. Valckenaer het huis en de aangrenzende buitenplaats Leeuwenhorst, voegde de landerijen samen en liet het huis Leeuwenhorst afbreken. Dijkenburg heette van nu af (Nieuw-) Leeuwenhorst. Na een brand in 1864 is het herbouwd en kreeg het aan de overzijde van de Buurtweg (thans Westeinde) een park in landschapsstijl. In 1905 en in 1928 is het huis nogmaals hersteld of herbouwd. In 2003 is het gerestaureerd.

Bewoners

  • - Carolus Boers
  • 1801 - 1805 prof.mr. J. Valckenaer
  • 2001 - H. Vink

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2019

@