Buitenplaats Leeuwenhorst

Ligging

Noordwijkerhout - Leeweg ong.

Geschiedenis

De buitenplaats is voorgekomen uit een voormalige cistercienzerklooster. In 1676 werd het bewoond door raadpensionaris Gaspar Fagel, een groot plantenverzamelaar. Van de oranjerie, kassen en tuinaanleg is niets bewaard gebleven. In 1802 werd het huis gesloopt.

In 1880 liet het echtpaar Van Limburg Stirum-Gevers naar ontwerp van W.C. Mulder een nieuw huis bouwen voor hun erfgenaam, jhr. A.D. Th. Gevers van Kethel en Spaland. Dat huis werd in 1943 in opracht van de Duitsers afgebroken. Wat resteert is het uit 1884 daterende koetshuis. Verder zijn er nog twee 18e eeuwse hekpijlers.

Bewoners

  • 1676 - Gaspar Fagel
  • 1880 - Van Limburg Stirum-Gevers
  • - jhr. A.D. Th. Gevers van Kethel en Spaland

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@