Buitenplaats Vijverbeek

Ligging

Noordwijkerhout - Westeinde

Andere benaming

(Vijverbeeck), Hofwijk

Geschiedenis

In de 17e eeuw is er al sprake van een kleine hofstede. Mr. Pieter Teding van Berkhout, burgemeester van Delft, legde deze aan ten noordwesten van de Buurweg (huidige Westeinde). Peter Teding van Berkhout kreeg ter ere van zijn huwelijk van zijn vader in 1668 een aantal percelen land met o.a. ‘huysen’ en een ‘plantagie’, bij elkaar groot ’46 merg 2 hont en 50 R lands’. In de komende 8 jaar veranderde hij vermoedelijk eenvoudige boerenhofstede in een buiten met enige allure, dat hij vanwege de door hem aangelegde vijver ‘Vijverbeeck’ noemde.

De buitenplaats wordt in 1692 verkocht aan de raadsheer Rosenboom die het verder uitbreidde en flink verdraaide. Na het overlijden van Rosenboom in 1716 wordt het diverse keren verkocht. De buitenplaats heet inmiddels Hofwijk.

Jan Niels, ook geschreven als John Neale, die in  Engeland de titel Graaf van Neale verwierf. Hij was planter geweest in Suriname en had daar diverse plantages en had kennelijk een forse rijkdom vergaard. Na zijn overlijden verkopen zijn  erfgenamen het in 1801 aan dhr. Aaninck, arts te Noordwijk en parlementslid.

Bewoners

  • 1668 – Pieter Teding van Berkhout
  • 1692 – 1716 de heer Rosenboom
  • - Jan Niels
  • - 1801  erven Jan Niels
  • 1801 – de heer Aaninck
  •  

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning
  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nieuw Leeuwenhorst, historie en toekomst, i.o.v. Zuid-Hollands Landschap, 2009

Foto's © Albert Speelman 2023

@