Buitenplaats Obbicht

Ligging

Obbicht - Kasteelweg 21

Geschiedenis

Omstreeks 1724 kwam de heerlijkheid in handen van graaf Herman Frans van Lerode, heer van Born en Grevenbicht. In 1728 verkochten zijn erfgenamen het bezit aan Antoine Guillaume de Paludé uit Luik, die een geheel nieuw kasteel lieten bouwen. Gaspar François de Spirlet, burgemeester en later schout van Obbicht, verkocht het kasteel in 1821 aan zijn opvolger Jacob Beelaerts (van Blokland). Door vererving en huwelijk kwam het landgoed in handen van Ulysses Dirckinck van Holmfeld. Hij trouwde in 1885 met de gravin van Hompesch-Rurich, die kasteel Walburg in bezit had. Hun dochters gingen in 1918 tot verkoop over.

Na het overlijden van Jacob Lumens in 1928 bleef het bezit lange tijd verdeeld onder verschillende rechthebbenden, wat tot verwaarlozing en verval leidde. In 1954 brandde een belangrijk deel van het hoofdgebouw af. Nadat jarenlang over restauratie dan wel sloop werd nagedacht, kocht de Sittardse ondernemer Peter Johan Szymkowiak in 1973 de restanten en liet zi restaureren, In 1988 werd het voltooid.

Bewoners

  • 1724 - Herman Frans de Lerode
  • - 1728 erfgenamen van De Lerode
  • 1728 - Antoine Guillaume de Paludé
  • - 1821 Gaspar François de Spirlet
  • 1821 - Jacob Beelaerts (van Blokland)
  • - Ulysses Dirckinck van Holmfeld x gravin van Hompesch-Rurich
  • - 1918 familie Van Holmfeld
  • - 1928 Jacob Lummen
  • 1973 - Peter Johan Szymkowiak

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2023

@