Buitenplaats Bij-dorp

Ligging

Oegstgeest

Andere benaming

Peys voor Campen, (Peis voor Kampen)

Geschiedenis

De hofstede is lange tijd in het bezit geweest van de familie Van Campen, die veel landerijen in deze omgeving aankocht, evenals de voormalige herberg Den Oliphant aan het begin van de Achterweg (nu het eind van de Wyttenbachweg). De hofstede stond in die dagen bekend onder de naam Peys voor Campen.

Bij de verdeling van de vele bezittingen van mr. Johan van Campen, in 1757, werd de 'huysmanswooninge' toegewezen aan zijn zoon Willem Cornelis, die zijn erfdeel in 1768 verkocht aan Maarten Cornelis van Leeuwen. Deze verkocht het weer aan Cornelis Adegeest. Bij de registratie van deze laatste verkoop, in 1803, werd het goed als volgt omschreven: "Een huismans-wooning, van ouds genaamd Peis voor Kampen, en nu genaamd Bij-dorp, met deszelfs heerehuizinge en daarbij behoorende kamertjes diendende tot een optrek voor den eigenaar, thuinhuis, boomgaard, bosschen, hooybergen, wageschuuren, dorschvloer, varkenshok, en diverse daaraan gehoorden wey-, hooy- en teellanden, staande en gelegen in de Kerkbuurt en Voorhofse Polder, aan den Heerenweg, groot zijnde tezaamen 23 mergen en 33 roeden."

Het terrein verrees later het herenhuis van de familie La Poole

Bewoners

  • - 1757 Johan van Campen
  • 1757 - 1768 Willem Cornelis van Campen
  • 1768 - 1803 Maarten Cornelis van Leeuwen
  • 1803 - Cornelis Adegeest

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Periodiek van de Vereniging Oud Oegstgeest, februari 1992 - "Uw straatnaam verklaard - Bijdorplaan"

Foto's © Albert Speelman 2023

@