Huis Toorenvelt

Ligging

Oegstgeest - Wijttenbachweg 6

Geschiedenis

In de 17e eeuw werd op deze plaats door Jan Cornelisz. van Leeusvelt, korenkoper te Leiden, voor het eerst gebouwd. Deze had bij de verkoop van de landerijen van de Oude Hof door de stad Leiden in 1616 'een campe lants' aan de 'Binnewech' gekocht, waarop hij een huis liet bouwen.

Jean de Plancke exploiteerde in het midden van de 17e eeuw hier een herberg 'De Maecht van Gent". In 1655 kreeg hij hiervoor vergunning van Burgemeesters en Regeerders van de stad Leiden, op voorwaarde dat hij alleen in Leiden gebrouwen bier zou tappen.

Het huis verloor in 1672 de bestemming van herberg. Het werd toen een hofstede, leenroerig gemaakt aan het huis Adegeest in Voorschoten. Leenman werd professor Arnold Sijen, hoogleraar in de Plantkunde aan de Leidse universiteit.

Het huis werd in 1685 groter herbouwd door de toenmalige eigenaar François d'Offarell. Daarna kwam het in handen van mr. Willem Paedts en van Willem Juyst. Later werd professor Daniël Wyttenbach de eigenaar. Hij bewoonde de aangrenzende buitenplaats De Hooge Boom op de hoek van de Hofdijck. Diens erven verkochten het huis, dat toen was verhuurd aan de familie Lubbe, in 1957 aan de gemeente Oegstgeest. Het werd ontruimd en dichtgespijkerd.

In 1960 werd het gekocht door A. Kret en door het architectenbureau P. van der Sterre gerestaureerd.

Bewoners

 • - Jan Cornelisz. van Leeusvelt
 • - Jean de Plancke
 • - François d'Offarell
 • - Willem Paedts
 • - Willem Juyst
 • - Daniël Wyttenbach
 • - 1957 erven Wyttenbach
 • 1957 - 1960 gemeente Oegstgeest
 • 1960 - A. Kret

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Schwencke, G.D.M. - "Uw straatnaam verklaard - Toorenveltstraat" - Vereniging Oud Oegstgeest - 2003

Foto's © Albert Speelman 2023

@