Heemstra State

Ligging

Oenkerk (Oentsjerk) - Rengerswei 62

Geschiedenis

Van de gesloopte state resteert nog de tuinmanswoning uit circa 1850.

Bewoners

  • < 1650 - Focko van Aysma en Ymck Jeltinga
  • 1762 - Aemilius Josinus de Schepper
  • 1843 - T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@