Stania State

Ligging

Oenkerk (Oentsjerk) - Rengerswei 98

Geschiedenis

Het oorspronkelijke huis werd in de 16e eeuw gesticht door Jeppe van Stania. Hans Hendrik van Haersma liet in 1738 een nieuw huis bouwen, dat in 1813 grotendeels afbrandde. De resten daarvan zijn vermoedelijk tot boerderij (afgebroken in 1953), achter het huidige huis, verbouwd. Het huidige huis kwam in 1854 tot stand voor T.M.T. Looxma. In 1934 werd het huis een 'uithof' vanhet Fries Museum, waartoe het in 1939 een aanbouw kreeg. Sinds 1978 is in het gebouw een adviesbureau gevestigd.

De formele tuin werd rond 1738 aangelegd naar plannen van Johann Hermann Knoop. In 1821 werd de tuin voor Jan Hendrik van Boelens (1792-1856), burgemeester van Leeuwarden, omgevormd tot een parkaanleg in landschapsstijl, naar plannen van L.P. Roodbaard, met een speelweide en vijvers in voor- en achtertuin.

Bewoners

 • - Jeppe van Stania
 • 1738 - Hans Hendrik van Haersma
 • - Jan Hendrik van Boelens
 • 1854 - T.M.T. Looxma
 • 1934 - uithof Fries Museum
 • 1977 - gemeente Tytsjerksteradiel (eigendom)
 • 1978 - Adviesbureau

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Het landgoed is vrij toegankelijk
 • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@