Buitenplaats De Oldhorst

Ligging

Oldebroek - Zuiderzeestraatweg 415

Geschiedenis

Het huis werd in 1751 gebouwd in opdracht van A.K Brouwer, met gebruik van delen van een 17e eeuwse voorganger. Hij verkocht het in 1866 aan de heer A.P. Lemker uit Breda. In 1799 is het uit de nalatenschap van mej. Helena Hendrika Lemker van Breda verkocht aan mr. Daniël Jannette Walen (1765-1800). Hij was getrouwd met Ephraime de la Sabloniëre (1771- ).

Na het overlijden van haar man in 1800, hertrouwde zij in 1803 met Frans Thomas Engelenburg. In 1810 werd het huis vergroot en uit deze tijd stamt ook de in Engelse stijl aangelegde tuin met waterpartijen en een grot, de toren is waarschijnlijk gebouwd in de midden van de vorige eeuw.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw kocht hij de buitenplaats in 1820 van haar kinderen voor ƒ 34.000,00. Op 47-jarige leeftijd trouwde hij in 1824 met een 49-jarige weduwe Lucia Maria Westerlo. Zij overleed in 1848. Niet lang naar haar overlijden trouwde hij, voor de derde maal, met Johanna Mooien (1813- ). Hij overleed in 1850 op Oldhorst.

De Oldhorst ging over naar een dochter van Frans. Zij heeft het verkocht aan de familie Nobel. Zijn dochter en erfgename trouwde met een Van Pallandt. Later woonde er weer een burgemeester, jhr. F.F.F.Z van Asch van Wijck. Hij was ook eigenaar van de buitenplaats Vollenhof. Na zijn dood werd alles verkocht.

De buitenplaats werd verkocht aan Beyma toe Kingma, van wie het overging naar graaf Van Bylandt en na zijn overlijden naar zijn vrouw, die zelf gravin Van Limburg Stirum was. Zij trouwde met baron Tuyl van Serooskerke, die er niet bleef wonen, waardoor er veel verwaarloosd werd.

Na het overlijden van de baron kwam het in bezit van de heren Ruyters en Gommers. Zij hebben het pand weer in bewoonbare staat gebracht. Sinds oktober 1982 is het koetshuis en het Noorderbos eigendom van mw Cora de Vries en net overige deel eigendom van J.B. Kaiser.

Bewoners

 • 1751 - 1766 K.E. Brouwer
 • 1766 - A.P. Lemker van Breda
 • - 1799 erven van mej. Helena Hendrika Lemker van Breda
 • 1799 – 1800 mr. Daniël Jannette Walen x Ephraime de la Sabloniëre
 • 1800 – 1803 Ephraime de la Sabloniëre
 • 1803 - Ephraime de la Sabloniëre x Frans Thomas Engelenburg
 • 1820 – 1848 Frans Thomas Engelenburg x Lucia Maria Westerlo
 • 1848 – 1950 Frans Thomas Engelenburg x Johanna Mooien
 • 1950 – erven Frans Thomas Engelenburg
 • - familie Nobel
 • - familie Van Pallandt
 • - F.F.F.Z. van Asch van Wijck
 • - familie Van Beyma toe Kingma
 • - familie Van Bylandt
 • 1954 - M.E. baronesse van Tuyl van Serooskerken - gravin van Limburg Stirum
 • - de heren Ruytes en Gommers
 • 1982 - J.B. Kaiser

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@