Buitenplaats De Vollenhof

Ligging

Oldebroek - Zuiderzeestraatweg 417

Geschiedenis

In 1710 kocht Arnold Vollenhove, klerk bij de provincie Overijssel, een erf met landerijen buiten de stad Kampen om als buitenplaats te gebruiken. Het werd in 1680 nog omschreven als “huis, hoven en hoffstede, met hooch en leech lant’. De nieuwe eigenaar liet er ‘allees en bossen, eiken bomen en eiken akkermaalshout’ planten. In de zomer verbleef hij hier met zijn gezin en woonde in de winter in Kampen.

Zijn dochter Gesina Catharina erfde het buiten van haar ouders. Na haar huwelijk in 1733 met de stadssecretaris Frans Lemker werd het landgoed gewoonlijk aangeduid als ‘Secretaris Lemker’. Hun zoon Arend Jan, die het landgoed overnam, was ook secretaris van de stad Kampen.

Begin 18e eeuw werd de gracht gegraven en het omringende park in formele stijl aangelegd, met lanen en sterrenbossen. In het begin van de 19e eeuw werd het huis verfraaid met een classicistische voorgevel.

In 1848 werd de buitenplaats bewoond door de zoon van Arend Jan, Frans Lemker (1775-1858), burgemeester van Kampen, Gedeputeerde van Overijssel en lid van de Tweede Kamer voor deze provincie. Hij was getrouwd met Johanna Catharina Frederika Muller. Omstreeks 1825 heeft hij het oude huis laten afbreken en een nieuw huis wat verder naar achteren op het terrein laten bouwen.

Na het overlijden van Frans in 1858 hebben er moderniseringen aan het huis en park plaats gevonden. Op het terrein rond het huis is inmiddels sprake van een formele aanleg met sterrenbossen, een moestuin en een parkbos, bouw- en weilanden en een slingerbos. De familie Lemker hield de buitenplaats tot 1908 in bezit. In dat jaar is het bezit door de erven van mevrouw Lemker-Muller verkocht.

In de verkoopnotitie wordt het als volgt omschreven: “het Heerenhuis de Vollenhof met Oprijlaan, voor en achtertuin, steenen koepel, koetshuis, veestalling, groote moes- en bloementuin waarin vele vruchtboomen, uitgestrekte wandelbosschen met fraai opgaand geboomte en hakhout: twee boerenhofsteden met stallingen, schuren enz.”.

Burgemeester Van Asch van Wijck van Oldebroek kocht het huis in 1908. Hij woonde zelf op de buitenplaats Oldhorst en gebruikte dit huis als tuinmanswoning en oranjerie. Na enkele jaren vertrok hij uit Oldebroek en de volgende eigenaar, Louis Hora Siccama, richtte het weer als herenhuis in.

In de oorlog bleef het huis leeg staan. Waarschijnlijk was het niet groot of comfortabel genoeg om er Duitse officieren onder te brengen, zoals bij andere landhuizen in de omgeving wel gebeurde. Door het ontbreken van Duitse aanwezigheid kon pachter Wichert Kragt jarenlang een groep Joodse onderduikers verbergen in de hooischuur bij het landgoed. Boer Kragt was meer dan vijftig jaar pachter op Vollenhof. Na de oorlog werd het huis verhuurd. In 1960 kwam het landgoed in bezit van de huidige eigenaren.

Bewoners

 • 1710 - Arnold Vollenhove
 • - Gesina Catharina Vollenhove x Frans Lemker
 • - Arend Jan Lemker
 • - 1858 Frans Lemker x Johanna Catharina Frederika Muller
 • 1858 - 1908 Johanna Catharina Frederika Muller
 • 1908 - Van Asch van Wijck
 • - Louis Hora Siccama
 • 1921 - René van Bylandt
 • - 1960 weduwe van Van Bylandt

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Gelderland
 • Website Landgoed Vollenhof
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg – Uittreksel uit de Objecten Data Bank - monumentenummer 527939

Foto's © Albert Speelman 2024

@