Buitenplaats Groot Scherpenzeel

Ligging

Olst - Scherpenzeelseweg 3

Geschiedenis

De naam Scherpenzeel komt al vanaf 1457 in de archieven voor als landhuis. Het voorhuis dateert uit de 17e eeuw en doet met zijn gepleisterde trapgevels denken aan een stadshuis. Het is een voorbeeld van een eenvoudig type landhuis, zoals dat vanaf de 16e eeuw op het Overijsselse platteland te vinden was, als havezate van een edelman of als een buitenplaats van een stadsbewoner. Later is er tegen het voorhuis een boerderij gebouwd.

Omstreeks het midden van de 19e eeuw kwam het in bezit van F.W.A.K. baron van Knobelsdorff, die ook eigenaar was van onder andere de nabijgelegen havezaten De Gelder, de Kreijtenberg en Het Nijenhuis.

Bewoners

  • - F.W.A.K. van Knobelsdorff

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Landgoederen bij Olst - Wijhe. Twee fietsroutes

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@