Buitenplaats Westervoorde

Ligging

Olst - A. Geertsstraat 16

Andere benaming

Het Spijker

Geschiedenis

Het heette aanvankelijk "Het Spijker" en deze naamgeving doet een voorganger in de vorm van een voorraadschuur vermoeden. In 1659 werd het huis voor het eerst genoemd als bezit van de familie Van Rechteren. De familie Van Haersolte was eigenaar in 1734. Het werd in 1772 omgedoopt tot Westervoorde, toen het eigendom was van de dames Conradie Westervoorde. Aan het eind van de 18e eeuw kreeg het vermoedelijk zijn huidige symmetrische vorm in opdracht van de eigenaar Joan Bannier. Vanaf het begin van de 19e eeuw is het voor langere tijd een Van Suchtelen-huis geweest. Jonkheer Anton H.P.C. van Suchtelen van de Haere werd in 1868 tot burgemeester van Olst benoemd. Tot het begin van de 20ste eeuw bleef het huis Westervoorde de woning van familieleden van Suchtelen van de Haere.

De gemeente Olst kocht het huis begin jaren vijftig. Het werd gerestaureerd en als gemeentehuis in gebruik genomen. Later verrezen moderne bijgebouwen aan de achterzijde en de zuidzijde van het huis. De laatste herinnering aan het bescheiden landgoedpark van de buitenplaats, een boerderij ten zuiden van het huis, werd in 1962 afgebroken.

Bewoners

  • 1659 - familie Van Rechteren
  • 1734 - familie Van Haersolte
  • 1772 - Conradie Westervoorde
  • - Joan Bannier
  • - Anton H.P.C. van Suchtelen van de Haere
  • - gemeente Olst

Huidige doeleinden

  • Gemeentehuis

Opengesteld

  • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Landgoederen bij Olst - Wijhe. Twee fietsroutes

Foto's © Albert Speelman 2023

@