Buitenplaats Vlugtenburg

Ligging

Oost-Souburg - Schroeweg 2

Geschiedenis

Al in 1625 stond hier een boerderij. Een hofstede met boomgaard genoemd ter grootte van 3 gemet en 122 roeden (ruim 1.2 ha), gelegen in het Cornelis Jans blok. Eigenaresse is de weduwe van Nic. Pelletiers.

Na 25 jaar, als Adriaan Pelletier eigenaar is, werd Mattheus van de Putte als pachter van het hof genoemd. De zoon van Adriaan, Nicolaas, laat bij zijn overlijden in 1690 de hofstede met grond na aan zijn vrouw Agatha Evers. In 1724 verkocht zij "de geheele Hofstede, met Heerenhuys, boerewooninge, schuyre, Stallinge, Backeete gevolge ende toebehooren vandien, met 55 gemeten en 82 roeden land" aan Paulus de Back.

Na het overlijden van Paulus in 1734, laat hij een insolvente boedel na. Zijn dochter Josina doet vrijwillig afstand van de nalatenschap en de boedel werd openbaar verkocht. De hofstede werd gekocht door Robbert van der Snippe, weduwnaar van Pauline Sensse. Hij is een koopman en oud-schepen van de stad Vlissingen. Zijn enige dochter Catharina is getrouwd met de predikant Abraham du Pon.

In 1745 overlijdt Robbert en krijgt Steven de Waterman 25 gemeten land met twee hofsteden. Het overige deel gaat naar Abraham du Pon. In het zelfde jaar gaat het gedeelte van Steven over naar Abraham du Pon. Deze sterft in 1747 onverwachts aan een longaandoening.

Een van de dochters van de Catharina du Pon, Geertruid Adriana, is getrouwd met Adriaan Kroef. Hij is reder, koopman, schepen en raad te Vlissingen. Na het overlijden van de weduwe Du Pon wordt hij in 1790 eigenaar. Zijn vrouw overlijdt twee jaar later. Adriaan overlijdt in de nacht van 22 op 23 augustus op de buitenplaats.

Tijdens een openbarer verkoop koopt Marinus Tak de buitenplaats en diverse landerijen. Door hun geloofsovertuiging (doopsgezind) werd de familie Tak buiten de regeringsambten gehouden. Marinus was zeep- en zoutzieder en koopman in linnen en katoen. In 1811 overlijdt zijn vrouw Elisabeth de Wind. Na zijn overlijden in 1815 worden de vele bezittingen verdeeld over de acht kinderen. Dochter Anna krijgt onder meer Vlugtenburg. Het geheel werd geschat op een waarde van ƒ 13.500,--. Zij is getrouwd met Jan Fak Brouwer, chocoladefabrikant en handelaar.

Na het overlijden van Anna in 1822 lat zij alles in vruchtgebruik na aan haar echtgenoot.

In 1829 laat Jan Fak Brouwer het boerenhuis bouwen dat nu nog de woning van de huidige boerderij aan de Schroeweg is. Door het achterraam keek men in die tijd op het herenhuis, dat op een eilandje, midden in de gracht, stond. Een stenen brug gaf toegang tot het eilandje. De schuur stond op een afstand van 22 meter van de woning. Naast het herenhuis en de boerenwoning was er nog een tuinmanswoning. De oude boerenwoning werd afgebroken. In 1839 overlijdt Jan Fak Brouwer.

De nalatenschap werd verdeeld over de zes kinderen. Twee dochters, Maria en Suzanna, zijn getrouwd met twee broers, Jan en Christaan Hisser, erfden ieder de helft van de buitenplaats en kirjgen ook ieder de helft van het ernaast gelegen hof Schooneveld.

Na het overlijden van Jan Hisser in 1853 is Maria nog steeds voor de heflt eigenaresse van de buitenplaats. Zij woont zelf in Middelburg met haar twee kinderen, Anna en Johanna Elisabeth. Na het overlijden van Maria in 1865 erft Anna de helft van de buitenplaats en heeft dan het gezamelijke eigendom met Suzanna, haar tante.

IN 1866 overlijdt Suzanne. Haar man Christiaan en zijn dochter Johanna, echtgenote van de advocaat mr. Jacob van de Graft, zijn erfgenamen vande nalatenschap. Van de Graft overlijdt in 1871.

In 1874 trouwt de weduwe Johanna met Julius Hendrik de Fremery, onder meer oud-offficier in Oost-Indië. In 1875 overlijdt Christiaan Hisser en Johanna is zijn enige erfgenaam.

Na de door van haar man in 1883 vertrekt Johanna naar Den Haag, waar zij in 1920 op 88 jarige leeftijd overlijdt.

Op 1 december 1898 is er een openbare verkoping. Het eerste perceel bestaat uit een huis (de tuinmanswoning), erf met boomgaard en manteling. Voor een bedrag van ƒ 6.550,-- wordt Freek Wisse eigenaar van de eerste vier percelen. Op de grond laat hij een nieuwe boerderij bouwen.

Op 19 april 1899 wordt het herenhuis voor afbraak verkocht. Christiaan Hoornick biedt er ƒ 665,-- voor en krijgt tot en met 1 december de tijd om het huis tot een diepte van minstens een halve meter onder het maaiveld af te breken.

In opdracht van Johanna Hisser wordt op 28 juli 1902 de hofstede Vlugtenburg met bouw- en weilanden in het openbaar verkocht. De koper is Izaak Lijnse. Hij koopt de boerderij met bijbehorende landerijen voor ƒ 9.003,--. Hij laat de schuur afbreken en het bruggetje naar het eilandje waar het herenhuis heeft gestaan.

Na het overlijden van Sien de Visser in 1917 in het kraambed, blijft Izaak achter met drie kinderen. In 1923 trouwt hij met Catharina Roose en koopt een huisje aan het Oranjeplein te Souburg. De boerderij wordt verpacht aan Adriaan Ovaa die met de oudste dochter Saar van Izaak is getrouwd.

In 1947 overlijdt Saar. Arjaan trouwt in 1952 met Maria Hollebrandse. De boerderij wordt in 1955 gekocht van Izaak Lijnse. In 1962 wordt door de Heidemaatschappij de vijvers rondom het eiland opgevuld met zand.

Bewoners

 • < 1625 - weduwe van Nic. Pelletiers
 • < 1650 - Adriaan Pelletier
 • - 1690 Nicolaas Pelletier x Agatha Evers
 • 1690 - 1724 Agatha Evers
 • 1724 - 1734 Paulus de Back
 • 1734 Josina
 • 1734 - 1745 Robbert van der Snippe
 • 1745 - Steven de Waterman
 • 1745 - 1747 Abraham du Pon x Catharina van der Snippe
 • 1747 - 1790 Catharina du Pon
 • 1790 - 1803 Adriaan Kroef x Geertruid Adriana
 • 1803 - 1815 Marinus Tak x Elisabeth de Wind
 • 1815 - 1822 Anna Tak x Jan Fak Brouwer
 • 1822 - 1839 Jan Fak Brouwer
 • 1839 - 1865 Maria x Jan Hisser en
 • 1839 - 1866 Suzanna x Christiaan Hisser
 • 1865 - ? Anna Hisser
 • 1866 - 1875 Christiaan Hisser
 • 1874 - 1883 Johanna Hisser x Julius Hendrik de Fremery
 • 1883 - 1902 Johanna Hisser
 • 1902 - 1917 Izaak Lijnse x Sien de Visser
 • 1917 - 1955 Izaak Lijnse x Catharina Roose
 • 1955 - 1995 Arjaan Ovaa x Maria Hollebrandse
 • 1995 - erven Ovaa

Huidige doeleinden

 • Boerderij

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • De Wete, tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren, 31e jaargang nummer 3 (juli 2002)

Foto's © Albert Speelman 2024

@