Huis Mariëndaal

Ligging

Oosterbeek - Mariendaal 8-10

Geschiedenis

Even ten noorden van het huidige landhuis Mariëndaal werd in 1392 een klooster gesticht met de naam Domus Fontis Baetae Mariae (het huis bij de bron van de Heilige Maria). Tot kort voor de Reformatie beleefde het een grote bloei; daarna raakte het in verval, om in 1580 te worden ogeheven. In 1587 werden de gebouwen gesloopt en de buitenbezittingen verkocht.

Na de sloop van de kloostergebouwen werd Mariëndaal verpacht. In 1735 werd het verkocht aan Johan Brantsen, die er een huis liet bouwen. In 1791 vererfde het landgoed aan de Arnhemse burgemeester mr. J.N. van Eck, waarna het tot 1936 in handen van zijn nazaten bleef. In 1857 werd het 18e eeuwse huis ingrijpend verbouwd en vergroot tot het huidige huis.

In 1845 deelde een aanleg van de Rijnspoorlijn het landgoed in tweeën. In 1936 werd het landgoed publiekelijk geveild. Het oude Mariëndaal ten oosten van de Schelmseweg kwam in bezit van het Geldersch Landschap. Het andere deel, het vroegere Boschveld (in 1870 aan Mariëndaal toegevoegd), werd aangekocht door baronesse Van Nagell van Ampsen. Later erfde C.W.J. baron Van Boetzelaer dit bezit. In 1979 kon dit gedeelte ook door het Geldersch Landschap worden aangekocht. Het landhuis en de theekoepel zijn nog in privé bezit.

Bewoners

 • 1392 - 1587 klooster Domus Fontis Beatae Mariae
 • 1735 - Johan Brantsen
 • 1791 - mr. J.N. van Eck
 • 1936 - Geldersch Landschap (landgoed Mariëndaal)
 • 1936 - baronesse Van Nagell van Amspen (landgoed Boschveld)
 • - 1979 C.W.J. baron Van Boetzelaer (landgoed Boschveld)
 • 1979 - Geldersch Landschap

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Mooi Gelderland. Handboek Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen

Foto's © Albert Speelman 2024

@