Buitenplaats Duinbeek

Ligging

Oostkapelle - Duinbeekseweg 19

Geschiedenis

De geschiedenis van Duinbeek gaat terug tot voor 1350. In dat jaar werd door Wolfert van Borssele, heer van Veere, "die veste ende woninghe te Dunebeke" opgedragen aan de graaf van Zeeland, die het daarna als erfleen teruggaf, verrijkt met de status van hoge vrije heerlijkheid. Het huis bleef in bezit van de heren van Veere, die het als jachthuis gebruikten. Tijdens de belegering van Middelburg in 1572 werd het kasteel Duinbeek door een rondtrekkende bende Geuzen geplunderd en in brand gestoken. De ruïne werd door de Staten van Zeeland afgebroken en alle stenen werden per opbod verkocht. Wat overbleef, was een akkertje met een gracht eromheen. De heerlijke rechten bleven nog wel van kracht. In 1637 kwam het land in bezit van Willem Boreel, burgemeester van Amsterdam. Het bleef tot 1715 in de familie. Toen werd het verkocht aan Abraham Duvelaer, burgemeester van Middelburg, bewindhebber van de O.I.C. en gehuwd met burgemeesterdochter Susanne Agnieta van Dishoek. Zij lieten van Duinbeek een fraaie buitenplaats maken. Abraham Duvelaer overleed in 1742, waarna zijn gelijknamige zoon eigenaar van de buitenplaats werd. De was gehuwd met Levina Anna Maria de Beaufort. Na het overlijden van Abraham Duvelaer in 1785 werd de buitenplaats verkocht, door zijn dochter Susanna Frederika Duvelaer, aan Jan Jacobus Macquet c.s. uit Middelburg. Het goed werd evenwel genaast door haar neef Frederik van Citters, onderboekhouder van de O.I.C., die op deze wijze goedkoop in het bezit van een riant buiten kwam. Na de door van Citters in 1792 werd zijn weduwe eigenares van Duinbeek. In 1796, na de dood van de weduwe, deed men de buitenplaats over aan Gerard Fran,cois Meyners. Deze was sinds 1777 eigenaar van Berkenbos. Na het overlijden van Meyners in 1803 kwam in het handen van zijn dochter Digna Johanna, die kort tevoren in het huwelijk was getreden met Johan Jacob Sprenger, later burgemeester van Oostkapelle. In 1853 vererfde de buitenplaats op mr Jacob Guilielmus Sprenger, zoon van de vorige eigenaar. Hij was getrouwd met Claudina Reiniere Anna BIjleveld. In 1853 kwam hij ook in het bezit van de naburige buitenplaats Berkenbos. Op deze buitenplaats woonden zij dan ook. In 1862 werd Berkenbos gesloopt en er werd een nieuwe huis gebouwd. De buitenplaats Duinbeek bleef leeg. In 1895 werden de landgoederen te koop aangeboden. De onroerende goederen werden opgekocht door de nieuw opgerichte N.V. Duinbeek, een groep vermogende lieden uit Middelburg. De buitens kregen een opknapbeurt en werden aan de aandeelhouders van de NV verhuurd.

Bewoners

 • 1637 - Willem Boreel
 • - 1715 familie Boreel
 • 1715 - 1742 Abraham Duvelaer
 • 1742 - 1785 Abraham Duvelaer x Levina Anna Maria de Beaufort
 • 1785 Susanna Frederika Duvelaer
 • 1785 Jan Jacobus Macquet c.s.
 • 1785 - 1792 Frederik van Citters
 • 1792 - 1796 weduwe van Frederik van Citters
 • 1796 - 1803 Gerard François Meyners
 • 1803 - 1853 Digna Johanna x Johan Jacob Sprenger
 • 1853 - 1895 mr. Jacob Guilielmus Sprenger x Claudine Reiniere Anna Bijleveld
 • 1895 - N.V. Duinbeek

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Bronverwijzing

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren

Foto's © Albert Speelman 2024

@