Buitenplaats 't MIddenhof

Ligging

Oostkapelle - Noordweg 39

Geschiedenis

Een zekere Willem Wilhelmi heeft in 1661 een hofstede met speelhuis verkocht aan Pieter Sterthemius. De hofstede bleef in de familie tot 1753, toen Maria Elisabeth Sterthemius er zomerverblijf hield. Zij was gehuwd met Jacob Winkelman, heer van Strijham. Mevrouw betaalde haar belastingen niet, en daarom legde de rentmeester van de Vijfambachten beslag op haar landhuisje. Het werd vervolgens in het openbaar verkocht.

Het werd gekocht door Cornelis van de Helm Boddaert (1727 - 1800). Deze liet er een nieuw huis bouwen en een fraaie tuin aanleggen. Op 25 november 1799 werd het verkocht aan Leonardus Cornelis Gregorie, koopman en factor van de Schotse stapel in Veere. Hij verkocht de buitenplaats in 1804. De nieuwe eigenaar werd Willem Jacobsz. Verhage uit Poppekerke. Er was toen al geen sprake meer van een buitenplaats. De vorige eigenaar Gergorie had het al laten afbreken. Er bleef al een boerderij over. Die werd Groot Middenhof gedoopt, terwijl de hoeve aan de overkant van de Noordweg Klein Middenhof heette.

Bewoners

  • < 1661 Willem Wilhelmi
  • 1661 - Pieter Sterthemius
  • < 1753 Maria Elisabeth Sterthemius x Jacob Winkelman
  • 1753 - 1799 Cornelis van de Helm Boddaert
  • 1799 - 1804 Leonardus Cornelis Gregorie
  • 1804 - Willem Jacobsz. Verhage

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren

Foto's © Albert Speelman 2024

@