Buitenplaats Overduin

Ligging

Oostkapelle - Dunoweg 2-4

Geschiedenis

De buitenplaats is aan het eind van de 17e eeuw aangelegd. Het was toen eigendom van de Middelburgse burgemeester Hubrecht de Hase, die tevens de bouwheer van de buitenplaats Hasenberg bij Aagtekerke was.

Op 19 december 1705 werd het uit de boedel van zijn weduwe, Catharina de la Porte, de buitenplaats verkocht aan de Middelburgse koopman David Schorer. Lang heeft hij het niet in bezit gehad. In 1712 deed Gerrit van der Port de hofstede over aan Pieter de Vos Jacobsz. Hij liet in 1717 een nieuw herenhuis bouwen op Overduin.

Na de dood van De Vos in 1727 erfde Geertruyda Jacoba Scheyderuyt het buiten. Zij overleed in 1734, waarna haar erfgenamen Overduin verkochten aan haar weduwnaar Samuel Coenraad de Bruijne. Toen hij in 1739 naar Amsterdam verhuisde, had hij geen behoefte meer aan een buitenplaats op Walcheren. Hij verkocht het aan de Middelburger Alexander Johan Hieronymus Huyssen van Kattendijke (1717 - 1762).

De weduwe van Huyssen bewoonde Overduin na diens dood. Mogelijk deelde zij het gebruik ervan met haar zoon. Deze Wilhelm Jacob Huyssen van Kattendijke (1758 - 1826) was in 1780 getrouwd met Catharina Maria Gerardina Turcq.

Nadat hij in 1795 zijn ambten had verloren, werd Huyssen genoodzaakt de buitenplaats van zijn hand te doen. De buitenplaats, die hiij in 1789 had geërfd, werd door hem in 1797 verkocht aan Maarten Ponse en Pieter Warre, grondspeculanten en slopers uit Middelburg. Twee jaar later werd het verkocht aan dokter Ericus de Lange uit Middelburg. Er was toen sprake van een boerenhofstede; de buitenplaats was in de tussenliggende tijd gesloopt. Elisabeth Sluijmer, De Langes weduwe, was later eigenares smaen met Jacob 's-Graeuwen. Van deze laatste gingen de gronden en de boerderij over op jhr. mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet.

Rond 1841 liet hij een buitenplaats voor zichzelf bouwen op de plaats van de voormalige Overduin. In 1888 overleed hij. Tot 1896 werd het bewoond door zijn zoon, waarna hij naar elders verhuisde. Sindsdien is de buitenplaats steeds particulier bezit gebleven en gebruikt als woning. De tuin heeft in 1944 zware schade opgelopen bij de inundatie van Walcheren.

Bewoners

 • - 1705 Hubrecht de Hase
 • 1705 - David Schorer
 • - 1712 Gerrit van der Port
 • 1712 - 1727 Pieter de Vos Jacobsz.
 • 1727 - 1734 Geertruyda Jacoba Scheyderuyt
 • 1734 - 1739 Samuel Coenraad de Bruijne
 • 1739 - Alexander Johan Hieronymus Huyssen van Kattendijke
 • - 1797 Willem Jacob Huyssen van Kattendijke
 • 1797 - 1799 Maarten Posse en Pieter Warre
 • 1799 - Ericus de Lange x Elisabeth Sluijmer
 • - 1888 jhr. mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemaat
 • 1888 - particuliere eigenaars

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren

Foto's © Albert Speelman 2024

@