Buitenplaats Mildenburg

Ligging

Oostvoorne - Hoflaan 13

Geschiedenis

De eerste vermelding van Mildenburg geldt zelfs een Giftebrief uit 1699 waarin men spreekt van "huijs ende schuer, bosch en boomgaert". Het huis was vermoedelijk nog slechts een eenvoudige hofstede en van enige tuin / parkaanleg was nog geen sprake. In 1721 moest de toenmalige eigenaar, Ary Leenderts Noompje, in verband met een faillisement zijn bezittingen verkopen en Mildenburg kwam in handen van Isaacq Brouwer.

Brouwer wist in de volgende jaren zijn bezit uit te breiden, o.a. met de aankoop van het naastliggende huis Overburg. In 1736 ging ook hij failliet en zijn bezit werd openbaar verkocht. De koper werd dhr. Diderik van Leijden (1695 - 1764). Hij zorgde voor verdere uitbreiding van het terrein en voor een verbouwing van de hofstede tot royaal buitenhuis met bijgebouwen en een passende tuinaanleg.

Bij het overlijden van Diderik werd zijn derde zoon Helenus Willem van Leijden (1735 - 1794) eigenaar van de buitenplaats. Hij trouwde in 1763 met Sybilla Maria Gravin de Thoms. Zij gebruikten de buitenplaats als zomerverblijf en bewoonden als voornaamste residentie het Rapenburg nr. 6 te Leiden. Ook zij breidden de buitenplaats uit met aankoop van stukken grond in Oostvoorne.

In 1794 overleed Helenus Willem van Leijden. Sybilla Maria, als erfgenaam, droeg he beheer en bestuur van de goederen en landerijen in de heerlijkheden op de Zuidhollandse eilanden over aan Hugo van Andel. In 1814 overleed ook Sybilla Maria de Thoms. De erfgenamen besloten de bezittingen uiteindelijk te verkopen.

De buitenplaats kwam in bezit van mr. N.J.C. Lette. Aan het einde van de 19e en begin 20ste eeuw werd het terrein bedreigd in de zin van verkoop en verkaveling, een villapark in aanleg en het tracé van de stoomtram van Rottedam naar het strand van Oostvoorne.

In 1919 werd begonnen met de bouw van het buitenhuis 't Reigersnest op het terrein van Mildenburg. In 1930 was de buitenplaats in eigendom van de familie Hudig. In 1938 werd besloten tot permanente bewoning van het huis 't Reigersnest en werd het huis Mildenburg plus het direct aangrenzend terrein verkocht aan de Stichting Administratiefonds Rotterdam en de Lange Laan fungeerde als scheiding met het terrein van 't Reigersnest. In 1947 liet de Stichting het huis Mildenburg slopen en in 1953 volgde toen de verkoop van het terrein aan de Stichting Het Zuidhollands Landschap.

Bewoners

 • - 1721 Ary Leenderts Noompje
 • 1721 - 1736 Isaacq Brouwer
 • 1736 - 1764 Diderik van Leijden
 • 1764 - 1814 Helenus Willem van Leijden x Sybilla Maria de Thoms
 • 1814 - mr. N.J.C. Lette
 • ca 1930 - 1938 familie Hudig
 • 1938 - 1953 Stichting Administratiefonds Rotterdam
 • 1947 sloop van de buitenplaats
 • 1953 - Stichting Het Zuidhollandse Landschap

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Opengesteld

 • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Masselink, Anje. "'T Reigersnest te Oostvoorne (ZH)" uit: De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 93 (pag 33-43)
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2023

@