Buitenplaats Ons Genoegen

Ligging

Oostvoorne

Geschiedenis

Deze buitenplaats behoorde tot 1832 toe aan Bernardus Poortman. Op 9 september 1832 werd het met bos en weilanden gekocht door David Lensvelt. Hij verkoopt de buitenplaats in het openbaar "gelegen binnen Oostvoorne in de Goudhoek met de daarbij behorende bouw-, wei-, bos-, boomgaard- en tuinlanden ter grootte van 12 bunders 80 roeden 20 ellen bestaande in: 1 een woonhuis met annex schuur en wagenhuis daar achter, kippen en varkenshok stelling voor een mestput en een dek van takkenbossen met tuin, boomgaard en bouwland tezamen 2 bunders 13 roeden sectie A nrs 72 t/m 74, gedeeltelijk 70 en 71 en secte D nrs 161 en 164, hoogste bieder Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur burgemeester van Nw Helvoet wonende Brielle om 2075 gld voor zich of nader te noemen meester, 2e een perceel tuin- en bosland groot 1 bunder 49 roeden sectie N nr 70 gedeeltelijk, hoogste bieder Pieter de Man tuinder wonende Oostvoorne om 425 gld per halve bunder als voren, 3e een perceel bouw- en bosland groot 3 bunders 76 roeden sectie A nr 70 gedeeltelijk hoogste bieder Jacob Knape mr broodbakker wonende Brielle om 210 gld per halve bunder, 4e een perceel weiland groot 1 bunder 50 roeden sectie D nr 167 hoogste bieder Hendrik Groeneveld melkboer wonende Oostvoorne om 550 gld als voren, 5e een perceel weiland groot 2 bunders 25 roeden 40 ellen sectie D nrs 154 t/m 158, 162, 163, 165, 166. 152, 153, 159 en 167 ged., hoogste bieder Kornelis Arkenbout bouwman wonende Oostvoorne om 350 gld als voren, 6e een perceel weiland groot 1 bunder 10 roeden sectie D nrs 147 t/m 151, 160 en gedeeltelijk 145, 153, 152, 159 hoogste bieder Jacob Laaij bouwman Oostvoorne om 355 gld als voren en 7e een perceel weiland groot 56 roeden 80 ellen sectie D nr 146en gedeeltelijk 145, hoogste bieder Johannes van der Blom arbeider wonende Oostvoorne om 475 gld per halve bunder." De percelen worden eerst afzonderlijk aangeboden en daarna in combinatie met als resultaat dat alles is gekocht voor Maria Lijberta Jonas getrouwd met Bartholomie Guillaume Kleijn wonende Holzappel voor een bedrag van 10.440,97 gulden op 28 januari 1867.

Bewoners

  • - 1832 Bernardus Poortman
  • 1832 - 1867 David Lensvelt x Dorothea Christina Krak
  • 1867 - Maria Lijberta Jonas x Bartholomie Guillaume Kleijn

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@