Buitenplaats 't Reigersnest

Ligging

Oostvoorne - Zwartelaan 1

Geschiedenis

Het landhuis werd in 1918 - 1921 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse Schoolarchitecten P. Vorkink en Jac. Ph. Wormser als zomerverblijf voor de Rotterdamse assuradeur I.M. Hudig. Het maakte eerst deel uit van het 18e eeuwse landgoed Mildenburg, waarvan nog elementen herkenbaar zijn, zoals de vijver met heuvel en delen van het padenstelsel. In 1938 werd het afgescheiden toen men het huis voor permanente bewoning geschikt maakte.

De bijbehorende tuinmanswoning kwam in 1920 in dezelfde stijl tot stand.

Bewoners

  • 1918 - I.M. Hudig

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2020

@