Landhuis Oranjewoud

Ligging

Oranjewoud (Oranjewâld) - Lindelaan 1

Geschiedenis

Mr. H.W. de Blocq van Scheltinga liet in 1829 - 1830 op een deel van de funderingen van het oude huis Oranjewoud een landhuis bouwen. Het landhuis is mogelijk ontworpen door A. Bruinsma. De rechter zijvleugel werd rond 1845 toegevoegd en in 1909 verlengd. Bij de restauratie in 1953 zijn enkel historiserende elementen toegevoegd, waaronder een met leien gedekte traptoren.

Het koetshuis kwam in 1829 tot stand en werd in 1877 uitgebreid. Het kreeg zijn huidige gedaante na een brand in 1947.

Zowel de omgrachte privé tuin als de overtuin - sinds 1953 gemeentelijk wandelpark - maakten oorspronkelijk deel van de parkaanleg van het oude huis Oranjewoud en werde vanaf 1829 heringericht in landschapsstijl, mogelijk naar plannen van tuinman J.N.H. Meijer.

Bewoners

  • 1829 - mr.H.W. de Blocq van Scheltinga

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

De overtuin is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@