Buitenplaats Rustburg

Ligging

Ouddorp

Geschiedenis

De buitenplaats is in 1662 aangelegd door Jacob Gijlandt. Ten koste van veel zorg en geld werd het omringd met mooie tuinen en bossages. Later werd de buitenplaats vervangen door een eenvoudige boerderij en de lusthof tot bouwland gemaakt.

In de Beschrijving van het Eiland Westvoorne van Jongejan (1823) lezen we, dat de Heer Hessig, de toenmalige bezitter van de buitenplaats in 1818 aan koning Willem I drie schilderijen heeft aangeboden, afkomstig uit de bezittingen van prins Willem V en in het land achtergelaten in 1795. Op de eerste schilderij staat de stadhouder, op de tweede zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen en op de derde zien we zijn drie kinderen: Willem, de latere koning Willem I, prins Frederik en zijn dochter. In 1821 schonk de koning aan de Heer Hessig daarvoor een gouden medaille.

Bewoners

  • 1662 - Jacob Gijlandt
  • 1818 - de heer Hessing

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@