Buitenplaats Buitenzorg

Ligging

Ouderkerk aan de Amstel - Binnenweg

Andere benaming

(Buiten Sorgh)

Geschiedenis

De hofstede bestond al voor 1639. Voor 1686 was deze in handen van dr. Willem Backer, oud-schepen van Amsterdam. Hij vererfde de hofstede aan zijn kinderen. De hofstede, die in ieder geval in 1720 al Buitenzorg heette, kwam in 1730 geheel in eigendom van mr. Willem Backer. Deze Willem was zoals zijn vader ook een tijd schepen van Amsterdam. De familie Bakker was tot de verkoop van de buitenplaats voor ƒ 7.600 aan Jan Justus van der Wijck en Lucas Knuijse in 1782 eigenaar van de hofstede. Bij een veiling in 1794 kwam de hofstede of buitenplaats in handen van Hendrik Cromhout uit Velsen en Francois Stumphius uit Beverwijk. Stumphius liet het herenhuis in 1796 slopen en richtte zijn deel van het terrein in als groentekwekerij. Het voormalige tuinmanswoning of het koetshuis diende nu als hoofdgebouw. na Francois´ overlijden erfde zijn broer Christiaan Stumphius diens gedeelte van de voormalige hofstede.

De naam Buitenzorg werd in de 20ste eeuw overgenomen door een huis in de Klein Duivendrechtsepolder, aan de Binnenweg 10.

Bewoners

  • - 1686 dr. Willem Backer
  • - 1733 Willem Cornelis Backer x Maria Wilhelmina Weveringh
  • 1733 – 1782 Maria Wilhelmina Weveringh
  • 1782 - 1794 Jan Justus van der Wijck en Lucas Kruijse
  • 1794 - Hendrik Cromhout en François Stumphius

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Archief van de Boerderij Strandvliet, periode 1682-2002 – toegangsnummer: 30013

Foto's © Albert Speelman 2024

@