Buitenplaats Hogerlust

Ligging

Ouderkerk aan de Amstel - Hoger Einde Zuid 6

Andere benaming

(Hoogerlust, Hooger-Lust)

Geschiedenis

Het is vermoedelijk rond 1700 gebouwd als buitenplaats. De eerste bewoner was Jean de Chatelou, die in de 17e eeuw heel lang schepen van Ouder-Amstel was. Hij was al in 1693 eigenaar van het perceel. In de loop van de eeuw is het veelvuldig van eigenaar veranderd. In 1708 was Jan Bulte de eigenaar, en in 1723 was het in eigendom van de weduwe van Joan van der Heist.

Pieter van Groen koopt in 1871 de buitenplaats en splits het in drie percelen. Op twee percelen staat alleen een huis. Het derde perceel wordt gevormd door erf met schuur. In 1938 wordt het pand gekocht door Hubrecht van der Weele en vindt er een grote verbouwing plaats. De dubbele bewoning verdwijnt, evenals de dubbele duer aan de voorkant. De gang naar de tuin aan de rechterzijde naast Stroom en Lommer wordt garage. De kleine dakkapel aan de achterzijde wordt vergroot. Hubrecht van der Weele is secretaris/penningmeester vande vereniging Draagt Elkanders Lasten (DEL), die de leden verzekert tegen de kosten van ziekenhuisverpleging. Na het overlijden van Hubert in 1955 wordt zijn zoon Hubrecht Marinus eigenaar van het huis. Omstreeks 1962 verbouwt hij het huis opnieuw. Het pand wordt in zijn geheel kantoor van DEL. In 1975 verhuist het DEL-kantoor naar Nieuw Wittenburg aan de Dorpsstraat.

De nieuwe eigenar Nicolaas Cornelis Hey verbouwt het pand in 1976. De garage verdwijnt en de garagedeur wordt een gewone raam. De huidige eigenaar is Bouw- en Aannemings Maatschappij Derksen Singerling BV.

Bewoners

  • 1693 - Joan de Chantelou
  • 1708 - Jan Bulte
  • 1723 - weduwe van Joan van der Heist
  • 1871 - Pieter van Groen
  • 1938 - 1955 Hubrecht van der Weele
  • 1955 - 1975 Hubrecht Marinus van der Weele
  • 1975 - Nicolaas Cornelis Hey
  • - Bouw- en Aannemings Maatschappij Derksen Singerling BV

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@