Hofstede Nederhoven

Ligging

Ouderkerk aan de Amstel - Bullewijk

Geschiedenis

De hofstede was in 1702 in handen van Henrico Staats. In 1752 kocht Willem van der Houw de hofstede van de erven van Henrico Staats. Hij liet het boerenhuis van de hofstede in 1768 verbouwen tot herenhuis en noemde zijn bezitting Nederhoven.

Maximilianus Antonius Hendricus Mahne was waarschijnlijk al lange tijd eigenaar van de hofstede. Waarschijnlijk kocht hij de hofstede in 1794 tegelijk met twee stukken land in de Holendrechter Polder, die hij late tezamen met Pieter Elias (schepen en lid van de vroedschap van Amsterdam) en ene Rijfsnijder voor turfwinning "vervening" uitbaatte. Hij overleed op 85-jarige leeftijd in deze hofstede op 6 april 1832. Aangifte werd onder anderen gedaan door ene Martinus Blonk, "veenbaas".

Op 30 maart 1835 overleed de echtgenote van een van de zonen van Mahne, Geertruida Janson, zodat toen nog geen verkoop had plaatsgevonden. Mahne bezat ook Mariënhof in Maarssen, dat door zijn dochter Louise Petronella Wijthoff-Mahne werd geërfd. Wijthoff had een suikerraffinaderij in Amsterdam, zodat ook bij hen deze buitenplaats alleen 's zomers in gebruik zal zijn geweest.

De naam Nederhoven ging over op de omstreeks 1991 gebouwde boerderij aan de Holendrechterweg 64.

Bewoners

  • 1702 - Henrico Staats
  • 1752 - Willem van der Houw
  • 1794 - 1832 Maximilianus Antonius Hendricus Mahne

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • de heer Van Muijzenberg

Foto's © Albert Speelman 2021

@