Landhuis De Klinze

Ligging

Oudkerk (Aldtsjerk) - Van Sminiawei 32-34

Andere benaming

Aysma State

Geschiedenis

Rond 1685 werd het huis gesticht door Hessel van Aysma. Rond 1700 kwam het in bezit van Hobbe Baerdt van Sminia. In de 18e eeuw werd het verbouwd en kreeg in 1877 een rijk eclectische aanzien met verhoogd middenrisaliet en kuiven boven de vensters. In 1897 heeft met de toen aangebrachte aanbouwen bij een verbouwing verwijderd. Bij een verbouwing in 1966 is de verhoogde middenpartij vervangen door het huidige, pseudo 18e eeuwse fronton.

Het park werd in 1836 veranderd door L.P. Roodbaard. Er ontstonden langgerekte waterpartijen en hoogteverschillen.

Bewoners

  • 1685 - Hessel van Aysma
  • 1700 - Hobbe Baerdt van Sminia

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@