Buitenplaats Diedrichsteyn

Ligging

Oud-Zuilen - Dorpsstraat 62-64

Andere benaming

Diederikstein

Geschiedenis

Het huis en de boerderij (Dorpsstraat 62) werd door de twee broers Van Renssen verkocht in 1711 aan Johan Schouten. Het huis was waarschijnlijk toen nog niet zo heel oud en zou gebouwd kunnen zijn door Reinoud Gerard van Tuyll van Seeroskerken, die eigenaar was van kasteel Zuylen. Het huis Diederichsteyn was namelijk een erfpachtgoed van het kasteel. Reinoud Gerard kreeg in 1706 een zoon, die hij de naam Diederik Jacob gaf. Het huis zou goed tussen 1707 en 1711 gebouwd kunnen zijn en vernoemd naar zijn zoon.

In 1740 werd het verkocht door Abraham Noppe aan Dirk Timmermans. Gijsbert Bonnet, professor in de theologie, kocht het huis in 1771. Op 4 mei 1791 werd het bij een openbare verkoping door de eigenaar verkocht aan Huibert van Ee. Hij verhuurde de buitenplaats in 1792 aan Johan Christiaan Godliep.

Uit een acte van veiling van 1868 blijkt dat Diederichsteyn samen met Zuylenveld in het bezit was van Sara Jacoba Maria Bongart (1810 - 1880), die sinds 1861 weduwe was van Rudolph Hendrik Johan Veeren (1803 - 1861). In de deze acte wordt het huis als volgt beschreven: "Het erfpachtrecht van een stuk grond (dat eigendom was van de Baron van Zuylen) benevens den eigendom der daarop aanwezige Heerenhuizinge genaamd Diederichsteyn, enz. enz.". Het huis wordt gekocht voor 6.050 gulden door Willem René baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen.

De buitenplaats werd op 26 november 1920 gekocht door Gijsbertus Weener en zijn broer Johannes Weener, tezamen met 2 dakpannenfabrieken ‘Voorzorg’ en ‘Zonlust’. Gijsbertus (1874-1945) was enig aandeelhouder van deze twee fabrieken. Hij was getrouwd met Samuela Jacoba van Esveld. De twee broers lieten 6 woningen bouwen voor arbeiders, haaks op de buitenplaats.

Tot 1958 is het huis in eigendom geweest van de familie Weener. Hierna is het opgedeeld in twee woningen. 

Bewoners

 • - 1711 Van Renssen
 • 1711 - Johan Schouten
 • - 1740 Abraham Noppee
 • 1740 - Dirk Timmermans
 • 1771 - 1791 Gijsbert (Gysbertus) Bonnet
 • 1791 - Huibert van Ee
 • - 1861 Rudolph Hendrik Johan Veeren x Sara Jacoba Maria Bongardt
 • 1861 - 1868 Sara Jacoba Maria Bongardt
 • 1868 - Willem René baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen
 • 1920 – Gijsbertus Weener x Samuela Jacoba van Esveld en Johannes Weener
 • - 1958 familie Weener
 •  

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Website Het Utrechts Archief
 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel
 • Met dank aan de heer G.H. Verbruggen

 

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@