Buitenplaats Geytensteyn

Ligging

Oud-Zuilen

Andere benaming

(Geitestein, Geytesteyn)

Geschiedenis

In 1690 is Isaacq Lespauls eigenaar. Hij heeft Catharina Vosch in dienst als dienstmaagd. Isaacq of Ysaac werd in 1653 geboren in Amsterdam als zoon van Jacques en Maria de Lagay. Hij trouwde met Jacoba Thelingh van Berckhout uit Leiden en stierf voor 30-8-1709.

De volgende eigenaar die we tegen komen is Johannus Cornelisz. de Coninck. Hij koopt op 14 februari 1708 van de erfgenamen van Luyt Aerts de helft van een huis met erf aan de oostzijde van de rijweg te Zuilen, "strekkende van de rijweg tot achter aan het land van de Heer van Zuylen". De andere helft van het huis is eigendom van Cornelis van Zuylen.

Tegenstrijdig hierin vindt ik dat er gesproken wordt over "de erfgenamen van Luyt Aerts", terwijl dif ook weer de erfgenamen van Isaacq Lespauls zouden kunnen zijn.

In 1712 wordt het goed doorverkocht aan Isbrant van Velzen.

Bewoners

  • 1690 Isaacq Lespauls
  • 1708 - 1712 Johannus Cornelisz. de Conninck en Cornelis van Zuylen
  • 1712 Isbrant van Velzen
  • - Willem Boreel
  • - 1791 Jan Pieter van Vianen
  • 1791 - Johanna Maria van Tuyll van Serooskerken

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Archief Huis Zuilen (76), inv.nr. 302. 'Aantekeningen over vroegere eigenaren van het huis Geitenstein en andere landerijen en huizen aan de zuidwestzijde van de vecht' (midden 19e eeuw)
  • Website Het Utrechts Archief

Foto's © Albert Speelman 2024

@