Buitenplaats Zuylenveld

Ligging

Oud-Zuilen - Laan van Zuylenveld 54

Geschiedenis

Zuylenveld was van oorsprong een hofstede met een huis dat voor het eerst eind 17e eeuw in de archieven werd genoemd. Het is dan in het bezit van Gerard Kick, advocaat in Utrecht. Na zijn overlijden erft zijn dochter Aletta het huis. Zij was getrouwd met Aàron Duurkant. In 1729 verkoopt zij het huis, na het overlijden van haar man, aan Laurentius van Blankenburgh. Hij verkoopt het negen jaar later weer aan Johannes van Nes.

Johannes van Nes heeft waarschijnlijk de hofstede verbouwd tot buitenhuis. De buitenplaats blijft 110 jaar in het bezit van de familie Van Nes van Meerkerk. Deze familie noemt zich sinds 1770 zo, doordat de zoon van Johannes, Jacobus, in dat jaar heer van Meerkerk wordt, Na het overlijden van Jacobus van Nes van Meerkerk, erft diens zoon, Jacob Gerard, de buitenplaats in 1807.

De buitenplaats werd, samen met de steenbakkerij Duinkerken, in mei 1850 gekocht door Rudolf Hendrik Johan Veeren (1803 - 1861), van 5 december 1853 tot aan zijn overlijden op 23 april 1861 burgemeester van Zuilen,voor een bedrag van 30.000 gulden. Hij was getrouwd met Sara Jacoba Maria Bongardt (1810 - 1880). Na zijn overlijden bleef zijn vrouw achter met 7 dochters en 2 zonen, van wie Johannes Judith (1846 - 1910) het geslacht heeft voortgezet.

De volledige beschrijving van het huis in de acte van veiling van 1868 luidt: "De buitenplaats genaamd Zuylenveld bestaande in: kapitale moderne en goed onderhouden Heerenhuizinge met marmer bevloerden gang, vijf beneden kamers waarvan twee en suite, zes bovenkamers, allen geplafoneerd en gehangen, de meesten met stookplaatsen, badkamer, provisiekamer, twee domestieken dito, groote zolder, keuken, twee kelders en tuinmanswoning voorts broeyerij met diverse fijne vruchtdragende boomen, wandeling met fraai aangelegde perken en Engelsch plantsoen, enz. enz." De veiling was geen groot succes; wel wordt de buitenplaats Diederichsteyn, dat ook tot de eigendommen behoorde, verkocht voor 6.050 gulden aan Willem René baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen.

In 1912 wordt de buitenplaats door de erfgenamen van Johannes Judith Veeren aan Frederik L.S.F. van Tuyll van Serooskerken. In 1816 schenkt hij de buitenplaats aan zijn zoon Frederik Christiaan Constantijn.

Bewoners

 • - Gerard Kick
 • - 1729 Aletta Kick x Aàron Duurkant
 • 1729 - 1738 Laurentius van Blankenburgh
 • 1738 - Johannes van Nes
 • - 1807 Jacobus van Nes van Meerkerk
 • 1807 - 1850 Jacob Gerard van Nes van Meerkerk
 • 1850 - 1861 Rudolph Hendrik Johan Veeren x Sara Jacoba Maria Bongardt
 • 1861 - 1868 Sara Jacoba Maria Bongardt
 • 1868 - 1893 Johannes Judith Veeren x Marie Isabelle Francoise Bongardt
 • 1893 - 1910 Johannes Judith Veeren
 • 1910 - 1912 erfgenamen van Johannes Judith Veeren
 • 1912 - 1916 Frederik L.S.F. van Tuyll van Serooskerken van Zuylen
 • 1916 - Frederik Christiaan Constantijn van Tuyll van Serooskerken van Zuylen
 • 1960 - 1977 H.R. Sinia
 • 1977 - G.van Heusden x J.A.M.A. de Lauwere

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993
 • Mevrouw L. Waller

Foto's © Albert Speelman 2021

@