Buitenplaats Belvedere

Ligging

Overveen - ten zuiden van de Tetterodeweg

Andere benaming

De Uitkijk

Geschiedenis

Tussen 1792 en 1796 liet IJff de la Chambre een buitenverblijf bouwen, dat De uitkijk werd genoemd.

In 1817 werd Arent Pluym de eigenaar, hij kocht het terrein in de omgeving aan om de buitenplaats uit de breiden. Rond 1820 werd het oude zomerhuisje afgebroken; in 1820 kwam daarvoor een nieuw gebouw in zijn plaats. Ook kreeg het een nieuwe naam, Belvedere. Rond 1845 liet Pluym ten westen van de buitenplaats bij de Middenduinseweg nog een oranjeriegebouw met biljartkamer bouwen. Na de eigendomsoverdracht aan Willem Borski II in 1861 werd het huis uitgebreid door Luise Cathérine Antoinette Borski en haar echtgenoot jhr. HMJ van Loon. Onder Willem Borski III werd de buitenplaats uitgebreid met een stal en een koetshuis. Na 1881 werd ook het ruime landschapspark aangelegd.

Na 1885 werd dit park in opdracht van mevrouw Van der Vliet verfraaid met een koepel aan de Brouwerskolk.

In 1903 begon men met de bouw van een nieuw huis naar plannen van de architect Posthumus Meijes. Het oude huis werd gesloopt. Het park werd door de landschapsarchitect Leonard Anthony Springer geherstructueerd.

Na de verkoop in 1927 werd het huis gesloopt; in 1928 werd op dezelfde plek een nieuw huis gebouwd naar ontwerp van de architect AA de Maker.

Bewoners

  • 1792 - IJff de la Chambre
  • 1817 - Arent Pluym
  • 1861 - Willem Borski II

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

 

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@