Buitenplaats Buitentwist

Ligging

Overveen – Bloemendaalseweg 187

Andere benaming

(Buyten Twist)

Geschiedenis

Guillaume Bossu kocht in 1622 een blekerij met huis, boomgaard en grond in de ban van Terrerode. De blekerij bleef in het bezit van de familie Bossu tot het in 1707 werd verkocht aan de doopsgezinde Amsterdamse koopman Hendrik van Beeck. Hij was eigenaar van de ten oosten daarvan gelegen blekerij. Door de aankoop bezat hij grond vanaf de Bloemendaalseweg tot aan de Delft. Een deel van de blekerij verhuurde hij en op het achtergelegen terrein liet hij de U-vormige blekersbehuizing als zomerverblijf inrichten.

De naam Buitentwist komt voor het eerst voor in 1753. Na 1753 liet Hendrik Pieter van Beek de buitenplaats verfraaien. Hendrik verkocht een deel van het terrein aan Dirk Tijsterman, het deel met het buitenhuis hield hij echter in bezit.

In 1780 wordt de buitenplaats verkocht.

In 1790 wordt de buitenplaats geveild in Amsterdam. Het kwam zo in handen van de beruchte grondspeculant en sloper Frederik Kaal, die de buitenplaats gelukkig direct doorverkocht.

In 1797 werden de delen weer verenigd met de aankoop van het terrein door Hendrik van Geenhuizen en Jan Bulters. De nieuwe eigenaren lieten het herenhuis slopen.

Het terrein van de buitenplaats plus een in 1759 daarvan afgesplitst terrein ten westen ervan, werden in 1807 samen verkocht aan Joseph Roelofs. Deze liet in 1820 op het terrein een buitenhuisje zonder verdiepingen bouwen. De Amsterdamse brouwer jhr. Pierre Herbert Bicker, getrouwd met Johanna Christina Borski, die de buitenplaats Belvedere had, kocht het huis in 1851 en liet er vervolgens aan de zuidzijde een vertrek en aan de westzijde een veranda aan bouwen. Na deze verbouwing verhuurden zij het huis. In 1863 verkoopt de douairière dit huis aan de familie Van Wickevoort Crommelin die op de buitenplaats Wildhoef wonen. Zodat Buitentwist verhuurd blijft. In de tweede helft van de 19e eeuw werd er nog een verdieping opgezet.

In 1911 kocht de koopman Pieter Vuijk jr. de buitenplaats. Het huis werd in diezelfde jaar nog gesloopt en vervangen door een villa in Engelse landhuisstijl naar ontwerp van de Haarlemse architect J. van den Ban. De tuin werd door tuinarchitect Leonard A Springer aangelegd en voorzien van een tuinmanswoning. In 1917 werd het nieuwe Buytentwist gekocht door mevrouw M.A. Honig.

De villa is in 1979 door de gemeente Bloemendaal aangekocht om er twaalf appartementen in te bouwen. Op het achterliggende terrein, waar ooit het herenhuis van Hendrik van Beeck lag, liggen nu volkstuinen.  

Bewoners

 • 1622 – Guillaume Bossu
 • - 1707 familie Bossu
 • 1707 - Hendrik van Beeck
 • 1790 Frederik Kaal
 • 1797 Hendrik van Geenhuizen en Jan Bulters
 • 1807 - Joseph Roelofs
 • 1851 – 1863 jhr. Pierre Herbert Bicker x Johanna Christina Borski
 • 1863 – familie Van Wickevoort Crommelin
 • 1911 – 1917 Pieter Vuijk jr.
 • 1917 – M.A. Honig
 • 1979 – gemeente Bloemendaal

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning
 • Appartementen

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@