Buitenplaats Elswout

Ligging

Overveen - Elswoutlaan 12a

Geschiedenis

Het huis dateert in zijn oorspronkelijke vorm uit de eerste helft van de 17e eeuw. In 1645 kocht de Amsterdamse lakenkoopman Carel Molijn een stuk duingebied, dat later deels werd afgegraven. Van de oorspronkelijke aanleg van het park in Franse stijl zijn slechts een paar elementen overgebleven. De lange rechte lindelanen aan beide zijden van het huis dateren nog uit die periode. De ijskelder is uit 1805.

Het oorspronkelijke huis werd omstreeks 1880 vervangen door een imposant landhuis in neorenaissancestijl naar een ontwerp van C. Muysken. Het landgoed was toen eigendom van de familie Borski. De oranjerie werd omstreeks 1890 toegevoegd.

De poort en enkele bijgebouwen dateren nog uit de 17e eeuw. Het park werd door J.G. Michael opnieuw aangelegd in de Engelse landschapsstijl. In de 19e eeuw breidde J.D. Zocher het landschapspark uit. Later werd het park nog vernieuwd en uitgebreid door E. Petzold en L.A. Springer. Het gebied is sinds 1970 in het bezit van Staatsbosbeheer. In het huis was lang een tuinbouwschool gevestigd, maar staat nu leeg.

Bewoners

  • 1645 - Carel Molijn
  • 1970 - Staatsbosbeheer

Huidige doeleinden

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk
  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Wandelen in Noord-Hollandse Landgoederen, L van Delden, 2000

Foto's © Albert Speelman 2020

@