Buitenplaats Elswouthoek

Ligging

Overveen - Elswoutslaan

Geschiedenis

In 1690 was het nog een eenvoudige hofstede. In 1720 was er al sprake van "een hofstede of pleijsier plaats met sijn huysinge en landerijen ... "

 

 

In 1807 kocht Willem Borski I de buitenplaats Elswoutshoek met Elswout. Hij liet vervolgens een nieuw huis Elswoutshoek bouwen door de architect Bartholomeus Wilhelmus Hendricus Ziesenis. Dit nieuwe huis staat op lithio van PJ Lutgers 'Gesigten in de omstreken van Haarlem'. Na het overlijden van Willem Borski I kwam de buitenplaats in 1816 in handen van zijn weduwe, vrouwe Johanna Jacoba van de Velde. Zij liet waarschijnlijk omstreeks 1840 het huis verbouwen.

In 1846, na het overlijden van Johanna Jacoba van de Velde, werd Jan van der Vliet en zijn echtgenote Bartha Johanna Borski eigenaar van het huis. In 1858 werde ze opgevolgd door Wilhelmina Johanna Jacoba van der Vliet. Haar erven verkochten het in 1883 aan Willem Borski III, eigenaar van Elswout.

Bewoners

  • 1807 - Willem Borski I
  • 1816 - 1846 Johanna Jocoba van de Velde
  • 1846 - 1858 Jan van der Vliet x Bartha Johanna Borski
  • 1858 - Wilhelmina Johanna van der Vliet
  • 1883 - Willem Borski III

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@