Buitenplaats Spiegelenburg

Ligging

Overveen - gelegen tussen Bilderdijklaan en Oosterduinweg

Andere benaming

Spiegelenbrug, Spiegelbos

Geschiedenis

Spiegelenburg was een 'plaisierplaats', die waarschijnlijk al voor 1597 aangelegd werd door de Amsterdamse zeepzieder Lourens Jansz. Spiegel, heer van Achttienhoven. In 1609 werd de hofstede samengevoegd met de omstreeks 1568 door jonkheer Dirck van Nuys gestichte Nuyssenburg.

Bij der verkoop van de buitenplaats in 1749 werd Spiegelenburg omschreven als 'een boerenhuis van ouds eene hofstede genaamd Spiegelenburg'. In 1749 koopt Christoffel Lublink de buitenplaats en verdubbelde hij de grootte van het terrein. In 1780 kocht mr. Diderik Johan van Hogendorp Gijsbertsz., graaf van het Heilige Roomse Rijk en heer van Hofwegen, Tilburg en Goirle de buitenplaats. Hij liet waarschijnlijk een nieuw huis bouwen en verkocht hij Spiegelenburg in 1794 aan de Amsterdamse bankier Pieter Muilman. Deze voegde Spiegelenburg samen met Oosterduin, dat hij in 1788 had verworven.

Omstreeks 1805 is het in eigendom van Pieter van de Poll en was toen kennelijk nog in goede staat. In de loop van de 19e eeuw raakte het in verval en voor 1848 is het gesloopt. De gronden werden verdeeld onder de buitenplaatsen Elswout en Oosterduin.

Bewoners

  • < 1597 - Lourens Jansz. Spiegel
  • 1749 - Christoffel Lublink
  • 1780 - 1794 mr. Diderik Johan van Hogendorp Gijsbertsz.
  • 1794 - Pieter Muilman
  • 1805 - Pieter van de Poll

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2021

@