Buitenplaats Vaart en Duin

Ligging

Overveen - Korte Zijlweg 12

Andere benaming

De Drie Mee-baelen, Limburg

Geschiedenis

Rond 1600 bevond zich op dit terrein een hoeve, die waarschijnlijk voor 1650 de naam De drie Mee-baelen kreeg. De buitenplaats was gebouwd door de Haarlemse burgemeester Johan Colterman. In 1677 werd het gekocht door Sander van Limburg (1629-1703). Hij was ongehuwd en de buitenplaats vererfde op zijn neef Abraham van Limburg (1670-1729), lakenkoper te Amsterdam en getrouwd met Margaretha Blaaupot (1675-1727). Na hun overlijden viel het toe aan hun enige dochter, Catharina. Zij trouwde in 1740 met Laurens de Clercq en woonden in Amsterdam op de Leliegracht. Op 22 juni 1740 is Laurens, slechts 36 jaar oud, overleden op huize Limburg.

Ruim een jaar later, in september 1741, hertrouwde Catharine met Abraham de Haan (wiens broer François de Haan vijf maanden eerder was getrouwd met Laurens' zuster Susanna de Clercq). Ook met haar tweede man heeft zij de buitenplaats gebruikt. Tot Abraham kennelijk een grotere en mooiere buiten kocht bij Loenen aan de Vecht, genaamd Ruygenhoff.

Op 5 augustus 1751 werd de "hofsteede met de huyzinge, vijver en boomgaert, genaamd Limburg" verkocht aan mr. David van Lennep, schepen en raad van Haarlem. Hij geeft de hofstede de naam Vaart en Duin.

De volgende eigenaar, mr. Cornelius van Sypestein verkoopt de hofstede in 1758. De hofstede wordt gekocht door de Amsterdamse regent Nicolaas Warin jr. Hij investeerde veel in de buitenplaats. Aan de Brouwersvaart liet hij een stenen koepel bouwen. Verder breidde hij het terrein aanzienlijk uit. Zijn dochter Margaretha Jacoba Warin, sinds 1766 getrouwd met mr. Daniel Hooft, liet na 1808 het oude huis Vaart en Duin slopen en op dezelfde plek bij de Hospesbrug een nieuw huis bouwen. Ook werd er tussen 1805 en 1808 een landschapstuin aangelegd.

De terreinen van Vaart en Duin en Duinzicht werden in het begin van de 20ste eeuw samengevoegd en ook optisch als een groot park vormgegeven. De tuinarchitect Leonard Anthony Springer verfraaide het park in 1913 in opdracht van G.J. van der Vliet met een rozentuin.

Bewoners

  • - Johan Colterman
  • 1677 - 1703 Sander van Limburg
  • 1703 - 1729 Abraham van Limburg x Margaretha Blaaupot
  • 1729 - 1740 Catharina van Limburg x Laurens de Clercq
  • 1740 - 1751 Catharina van Limburg x Abraham de Haan
  • 1751 - David van Lennep
  • - 1758 mr. Cornelius van Sypestein
  • 1758 - Nicolaas Warin jr.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@