Hofstede Welgelegen

Ligging

Overveen - Zijlweg

Geschiedenis

Het huis was gelegen aan de Zijlweg ten oosten van de r.k. kerk. Omstreeks 1837 was een zekere Machielse eigenaar van het terrein.

Bewoners

  • 1837 - Machielse

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@