Landhuis Aerwinkel

Ligging

Posterholt - Burgemeester Gerardtstraat 97

Geschiedenis

Volgens de leenregister van Gelre ontving in 1428 Thijs Gijsbrechts soon van Bake 'den hoff van Arwynckel' met alle toebehoren in leen van de hertog. In 1448 kwam het in handen van Gijse van Geless. Zijn nazaten behielden het goed in bezit tot het midden van de 16e eeuw. Toen werd het door Gaert van Gijssen verkocht aan Arnt Vogels van Wijssem. In 1611 werd het overgedragen aan de familie Kock. Er is in de bronnen steeds sprake van een 'hoff'. Mogelijk is later een deel van de boerderij in gebruik genomen als buitenhuis.

Burgemeester Pierre Geradts, de toenmalige eigenaar in 1856, heeft toen een nieuw landhuis laten bouwen. Het neogotische landhuis is ontworpen door Pierre Cuypers. In 1958 werd het huis door de familie Gerardts verkocht aan de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Deze Franse kloosterorde richtte het huis in als rusthuis voor bejaarde zusters en verbouwde de boerderij tot een bezinningsoord. In 1990 werd het landgoed verkocht aan de toenmalige gemeente Posterholt en het huis fungeerde als gemeentehuis, na een gemeentelijke herindeling in 1991, van de nieuwe gemeente Ambt Montfort. Na de bouw van een nieuw gemeentehuis werd het huis verkocht.

Bewoners

  • 1448 - Gijse van Geless
  • - Gaert van Gijssen
  • - Arnt Vogels van Wijssem
  • 1611 - familie Kock
  • 1856 - Pierre Geradts
  • - 1958 familie Geradts
  • 1958 - 1990 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
  • 1990 - 1991 gemeente Posterholt
  • 1991 - gemeente Ambt Montfort

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Het huis is niet toegankelijk. Het landgoed is vrij toegankelijk.

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2020

@