Buitenplaats Bosdal

Ligging

Prinsenbeek - Kettingdreef

Geschiedenis

Tot 1650 was de omgeving één groot heidegebied. Het gebied was eigendom van de heer van Princenhage. Kot na 1648 werden stukken land van 50 tot 150 ha verkocht door de Oranjes aan rijke bewoners van Breda, om deze te ontginnen.

Een stuk grond van 40 hectare werd gekocht door jonkheer Henrich Cannaerts. Na zijn overlijden is het overgegaan naar zijn zwager Johan van Bergen. Hij heeft op het ontgonnen gebied een boerderij gebouwd en vermoedelijk de naam Bosdal gegeven. Tot 1730 bleef Bosdal in het bezit van deze familie.

In 1772 kwam het door verkoop in handen van graaf Alexander van Bylandt. Hij bouwde hier een huis dat bestond uit een rechthoekig middenpand van vijf traveeën breed met drie bouwlagen. De ingang was gelegen in het smalle middenrisaliet.

Het was een eenvoudig 18e eeuw huis, waarvan het interieur kenmerken van Lodewijk XVI-stijl vertoonde. De naam Bosdal komt al voor op de "Nieuwe Verbeeterde Kaart van het Land en de Baanderye van Brede" door Thomas Ernst van Goor. Hierop vindt men Bosdal genoemd in combinatie met Overveld.

De laatste eigenaresse, mevrouw Aylva Rengers, gravin van Bylandt, verkocht Bosdal in 1870 voor ƒ 66.830,00 aan de heer Van Mielo uit Breda.

In 1946 kocht de heer Korteweg het landgoed. Hij liet het huis slopen. Na de sloop werd een groot gedeelte van het park een boomgaard. Janus Geerts kocht in 1958 het landgoed. En in 1968 is Bosdal gekocht door de gemeente Prinsenbeek.

Bewoners

  • 1772 - Alexander van Bylandt
  • - 1870 Aylva Rengers
  • 1870 – Van Mielo
  • 1946 - familie Korteweg
  • 1958 – Janus Geerts
  • 1968 – gemeente Prinsenbeek

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nationaal Archief - Inventaris van het archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904

Foto's © Albert Speelman 2024

@