Landgoed Schovenhorst

Ligging

Putten - Garderenseweg 93

Geschiedenis

Het landgoed is in 1848 gesticht door J.H. Schober, advocaat te Utrecht en directeur van de broodfabriek "De Korenschoof", door bebossing van heidevelden. De kern wordt gevormd door het rond 1850 gebouwde landhuis Klein Schovenhorst. Erbij horen enkele bedrijfsgebouwen en een pinetum uit 1848 en 1901.

Op het landgoed staat verder nog een villa Groot Schovenhorst uit 1876, eveneens gebouwd in opdracht van J.H. Schober.

Bewoners

  • 1848 - 1901 J.H. Schober
  • 1901 - dr. J.Th. Oudemans
  • - dr. Th.C. Oudemans
  • 1968 - J.J.M.H. Willinge Gratama-Oudemans

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Landgoed Schovenhorst

Opengesteld

  • Niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland

Foto's © Albert Speelman 2024

@