Buitenplaats Engelaar

Ligging

Renswoude - Utrechtseweg 5

Geschiedenis

In 1684 kocht mr. Frederik van Beeck (1632 - 1696, drost van de heerlijkheid Renswoude en Emmikhuizen en rentmeester van de kartuizer goederen aldaar, het allodiale ( is vrije) goed Engelaar uit de failliete boedel van jonker Johan Lodewijk van Panhuys.

Aan het begin van de 18e eeuw komt zijn zoon Johan Frederik van Beeck (1676 - ) met vrouw en kinderen 's zomers op de hofstede wonen en heeft waarschijnlijk het herenhuis laten bouwen. In 1784 verkocht zijn gelijknamige zoon (1712 - 1786), die getrouwd was met Margreta Isabella Pauw, vrouwe van Dijkveld en Rateles, de buitenplaats voor ƒ 2800,-- aan Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen. Het goed wordt omschreven als 'seeckere buijtenplaats, bestaande in een huysinge met sijn tuijnen, boomgaard, houtgewassen, plantagiën etc., mitsgaders een boerenwoning, bergen, schuren, schaaphokken, landerijen etc., groot ruim 50 morgen, genaamd den Engelaar', inclusief een stukje land (100 roe), dat voor ƒ 6,-- per jaar in erfpacht was uitgegeven aan Bart Teunissen van Lunteren, en met een zitbank in de kerk van Renswoude. De boerderij was in die tijd verpacht aan Willem Lammertsen Hardeman.

Van de buitenplaats resteert alleen nog het rietgedekte achterhuis. Het oude herenhuis, bestond uit een één hoge bouwlaag en werd overdekt door een pannen schilddak met twee dakkapellen elk voorzien van een fronton, is wegens bouwvalligheid voor 1936 afgebroken. Op deze plaats staat nu een in 1936 gebouwd huis.

De boerderij is thans eigendom van mevrouw J.M.B. Enschede-barones Taets van Amerongen en wordt verpacht aan de familie Legemaat, die sinds 1936 op Engelaar woont.

Bewoners

  • - 1684 jhr. Johan Lodewijk van Panhuys
  • 1684 - mr. Frederik van Beeck
  • - Johan Frederik van Beeck
  • - 1784 Johan Frederik van Beeck jr x Margreta Isabella Pauw
  • 1784 - Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen
  • 1936 - familie Legemaat (pachter)

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Renswoude, geschiedenis en architectuur.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@