Landgoed Rhederhof

Ligging

Rheden - Arnhemsestraatweg 54

Geschiedenis

Het landgoed werd gesticht op enkele omstreeks 1855 aangekochte percelen bouwland, door jonkvrouwe Johanna Henrietta Engelen (1789 - 1878), weduwe van Daniël Francis Schas (1772 - 1848). Zij liet hier een landhuis in neclassicistische stijl bouwen met koetshuis en tuinmanswoning. Het landgoed bestond verder uit een park, een ommuurde moestuin, boomgaard en bossen plus landerijen. In het aangekochte bos was de 'Holtbank' gevestigd waar honderden jaren eerder recht werd gesproken.

Na het overlijden van de weduwe Sachs in 1878 kwam het in eigendom van jonkvrouwe Julie Henriëtte Brantsen (1842 - 1926), onder wie het landgoed werd uitgebreid en verfraaid. Ook liet zij het huis moderniseren, De ingang werd verplaatst naar de achtergevel en in het huis werd de symmetrische indeling doorbroken. Van de oorspronkelijke kenmerken resteren nu nog de geornamenteerde stucplafonds, schoorsteenmantels, vensterzitbanken en een keuken. Zij vermaakte het landgoed aan het nicht jonkvrouwe Amélie Jacqueline Julie Brantsen die eerder op Rhederoord en Wielbergen had gewoond. Het landgoed kreeg onder haar bewind een grote opknapbeurt.

In 1951 overlijdt freule Amélie Brantsen, bekend als een lieve gulle vrouw met een lange mantel en een typisch hoedjke, altijd vergezeld door haar honden en haar onafscheidelijke sigaartje.

Zij schonk het landgoed aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Rheden, om het buiten in te richten voor de verzorging van Rhedense bejaarden. Niet lang daarna werd in de westelijke wei een groot bejaardencomplex gebouwd.

De buitenplaats won in 2010 de hoofdprijs van het tv-programma 'het mooiste pand van Nederland' waarna er aan een grootscheepse restauratie begonnen kon worden van exterieur en interieur.

Bewoners

  • 1855 - 1878 Johanna Henrietta Engelen
  • 1878 - 1926 Julie Henriëtte Brantsen
  • 1926 - 1951 Amélie Jacqueline Julie Brantsen
  • 1951 - Diaconie van de Hervormde Gemeente Rheden
  • - 2008 Woningcorporatie Portaal
  • 2008 - Carsten Hesz

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland
  • Parels van de oostelijke Veluwezoom

Foto's © Albert Speelman 2024

@